Proiektuak

Aise Jan (Auzo Laguna)

Etxez etxeko sukaldaritza-eskaintza pertsonalizatua eta adinekoen nutrizio-premietara egokitua diseinatzen du Auzo Lagunaren Aise Jan proiektuak, elikadura egoki batek pertsona horien osasunean, ongizatean eta bizi-kalitatean modu erabakigarrian laguntzen duela ulertuta.

Informazio gehiago

Aretxabaletako zentro soziosanitarioaren gobernantzaren garapena (Aretxabaletako Udala)

Aretxabaletako Udalaren Aretxabaletako zentro soziosanitarioaren gobernantzaren garapena proiektuaren bidez, gobernantza-eredu bat garatu nahi da Aretxabaletako zentro soziosanitarioarentzat, gizarte-zerbitzuetako eta osasun-zerbitzuetako langileak programa soziosanitarioetan integratuko dituena.

Lan ildoak

1. ILDOA: Programa soziosanitarioen xede-populazioa identifikatzea.

2. ILDOA: Bi sektoreetako profesionalek informazio amankomuna eskuratzeko dituzten arazoak identifikatzea eta konpontzea, datuak babesteko legea errespetatuz.

3. ILDOA: Arreta soziosanitarioko eskaeren identifikazioa batera antolatzea.

4. ILDOA: Baterako laneko protokoloetan sektore bakoitzaren zereginak identifikatzea.

5. ILDOA: Programa soziosanitarioen funtzionamendu-araudia idatziz formulatzea.

Informazio gehiago

Auzotik Mundura (Adinkide)

Adinkide-ren Auzotik Mundura proiektua, eta 55 urtetik gorako pertsonen bizi-kalitatea, autonomia eta gizarteratzea hobetzea du helburu. Horretarako, digitalizazio-programa bat eskaintzen du, zahartze aktiboa eta belaunaldien arteko topaguneak sustatzeko ingurune hurbilean.

Deskribapena

Adinkide elkarteak proposatutako eta Adinberrik diruz lagundutako proiektua da. Teknologia berrien erabilerarekin ohitzeko prest dauden 55 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dago, haien autonomia hobetuz digitalizazio-programa baten eta zahartze aktiboa sustatzen duten belaunaldien arteko topaketen bidez. Lan-planak bi eremu bereizi ditu, bat egiten dutenak eta elkarren osagarri direnak: 55 urtetik gorako pertsonen gaitasunak garatzea alderdi digitaletan, komunitatea indartzea eta belaunaldien arteko topaketak egitea ingurune hurbilean. Lehen tailerrak Asmoz Fundazioko profesionalek ematen dituzte, eta, ondoren, Adinkidek jarraipena ematen dio. Honako helburu hauek dituzte:

Helburu orokorra

 • Pertsonen bizi-kalitatea, autonomia eta gizarteratzea hobetzea +55, eta digitalizazio-programa bat jartzea haien eskura, zahartze aktiboa eta belaunaldien arteko topaguneak sustatzeko ingurune hurbilean.

Helburu espezifikoak

 • Teknologia berrietara hurbiltzen laguntzea, digitalizazio-tailerren programaren bidez.
 • Parte-hartzaileen eten digitala murriztea.
 • Belaunaldien arteko topaguneak eskaintzea, tailerrak egitearekin batera.
 • Ezagutza sortzea eta zabaltzea, Gipuzkoako gizartean eragin handiagoa izan dezan.

Informazio gehiago

Auzozaintza indartuz eta hedatuz (Zabalduz eta Hernaniko Udala)

Zabalduz-en eta Hernaniko Udalaren Auzozaintza indartuz eta hedatuz proiektuak, gizarte-, hezkuntza- eta komunitate-laguntzan esku hartzeko eredu espezifiko bat proposatzen du, baliabide gutxi dituzten eta hurbileko senideen konpainiarik ez duten adinekoen premia sozial eta psikikoei erantzuteko.

Helburu orokorrak

Programa honen helburu nagusia, alde batetik, bakardade egoera ez-hautatuan dauden Hernaniko adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzea da. Hortarako, harreman sozialak lantzea, autonomia lortzea eta herri mailako eragile eta dinamika anitzetan parte hartzea bilatuko da, beti ere, adineko pertsonen behar, nahi eta motibazioak zentroan jarrita. Helburua, beraz, adineko pertsonak bakardade egoeran bizitzetik, bere auzo edo komunitatean bere bizitza modu autonomoan garatzea izango da.

Bestetik, zaintzaren eta mendekotasunaren esparruan lan egiten duten emakume migranteen inklusio soziolaborala sustatzea.

Proiektuaren ezaugarri nagusiak

Proiektuak bi bloke nagusi ditu:

 • Adinekoen hautatu gabeko bakardade egoeretan eragitea.
 • Zaintza lanetara dedikatzen diren emakume migratuen inklusioa bultzatzea.

Informazio gehiago

Dementzia Bizitzen (Inmaculada Ikastetxea)

Inmaculada Ikastetxearen Dementzia Bizitzen proiektua, narriadura kognitibo arina eta modelatua duten eta beren etxeetan bizi diren pertsonei zuzendutako programa multimodal komunitario bat da, pertsona horien narriadura globalaren prozesua atzeratzeko eta zaintzaile nagusien osasun-egoera posiblea hobetzen laguntzeko eta mantentzeko helburuarekin.

Programak jarduera esanguratsuak proposatzen ditu, hala nola dementzia duten pertsonentzako memoria, jarduera fisikoa edo sukaldaritza-tailerrak estimulatzea, pertsona eta ingurune komunitarioa ardatz hartuta.

Dementzia duen pertsona bakoitzaren bizitzaren historia eta bere egoera kognitibo eta fisikoaren ebaluazioa jasotzen ditu programak. Ondoren, esku hartzeko programari ekingo zaio. Programak 12 asteko iraupena izango du, eta astean 1.5 orduko 3 saio egingo dira. Programa osatzen duten hiru osagaiak hauek dira:

 • Mugitzen: fisioterapeuta batek koordinatutako ariketa fisikoa sustatzen duten saioak.
 • Gogoratzen: oroitzapena sustatzen duten jarduerak, estimulazio kognitiboko saioekin batera.
 • Sentitzen: terapien bidezko saioak, zentzumenen estimulazioa, musikoterapia, uretako jarduerak eta animalien terapia, hitzik gabeko komunikazioaren bidez pertzepzioa eta loturak sustatzen dituztenak.

Dementzia Bizitzen Igone Etxeberria Psikologia Fakultateko irakasle eta ikertzaileak eta Asier Arrizabalaga fisioterapeutak sortu dute, biak Zahartzaroa Euskal Geriatria eta Gerontologia Elkarteko koordinatzaileak.

Ebolcare (GSR)

Gestión de Servicios Residenciales-en Ebolcare proiektuaren bidez, balorazio- eta jarraipen-prozesu pertsonalizatuak automatizatu nahi dira, zerbitzu soziosanitarioak eta arreta-eredua eskaintzeko, arreta berezia jarriz prebentzioan, arretan eta zainketetan, pertsonen eta haien ingurunearen bizi-kalitatea hobetzeko, eta pertsona zentroan kokatzeko.

 

Informazio gehiago

Eco Co-Housing Intergenerazionala Politta (Isea)

Isearen Eco Co-Housing Intergenerazionala Politta proiektuaren helburua aukera-eremuetan jarduera ekonomikoa sustatzea da, Eco Co-Housing Intergenerazional bat diseinatuz, Gipuzkoako zahartze-mailek planteatutako gizarte-aldaketetara egokitua.

Diseinua

2022-2023 ikasturtean, IDarteko Barnealdeen Diseinuko 3. mailako ikasleek Eco Co-Housing Intergeneracional proiektuan parte hartzeko erronkari ekingo diote. Proiektu hori Arrasateko Udalak bultzatzen du, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Adinberri Fundazioak finantzatzen dute.

Proiektua ADINBERRI Fundazioak bultzatutako "Hariak-Estrategia de Gipuzkoa ante las soledades" estrategiaren eta Diputatu Nagusiaren Sailak eta ADINBERRI Fundazioak Etorkizuna Eraikiz Planaren testuinguruan bultzatutako "Gipuzkoa Intergeneracional" proiektuaren parte da.

Aurreko ikasturtean ISEA kooperatibarekin hasitako lankidetzari jarraipena emanez, ikasleek diseinuaren eremutik abiatuta proposamenak aurkezteko erronkari aurre egiten diote. Proposamen horiek barneko espazio publiko handiagoei eta ongizatea eta gaztetasuna erraztuko duten inguruneei zuzendutako zuzkidura-etxebizitzen eskariari erantzun ahal izango diote, bai eta pertsonen garapenean eta haien arteko harremanetan konfigurazioari ere.

Horretarako, Kreanek Arrasateko Mesedeetako Elkargoaren eraikinerako egindako aurreproiektua abiapuntutzat hartuta, IDartek belaunaldien arteko espazioetarako bost diseinu-proposamen aurkeztuo ditu, ikuspegi akademikotik abiatuta, erreferentzia gisa balio dezaketen barne-diseinuko soluzioak edo kontzeptuak eskaintzen dituztenak, baita ideia berriak sortzea ere proiektuaren ondorengo garapenean.
 

Informazio gehiago

Eguneko arreta zerbitzua eta Herria Bidelagun proiektua (Legorretako Udala)

Legorretako Udalaren proiektu honen bidez, soelitatearekin lotutako programa komunitario baten diagnostikoa eta diseinua eta balio anitzeko eguneko zentro bat eskaintzeko urratsak garatu nahi dira.

Proiektuaren deskribapena

Udalak, tokiko komunitatearekin lankidetzan, esku-hartze sozialeko laguntza-zerbitzu bat jarriko du abian, bakardade-egoera ahulean dauden pertsonentzat. Zerbitzu honen bidez, isolamendu-egoeran dauden pertsonek harreman sozialak landu ditzaten, autonomia har dezaten eta herriaren dinamiketan parte har dezaten bilatuko da, beren beharrak, nahiak eta motibazioak erdigunean jarriz.

Helburua egoera hau pairatzen duten pertsonak bakarrik egoteari uztea eta beren bizitza herrian modu autonomoan garatzea izango da. Horretarako, ezinbestekoa izango da herritarren eta tokiko eragileen lankidetza. Boluntario gisa, BIDELAGUN gisa, zainketa-sare horretan parte hartuz eta bakardadean bizi diren herritarren beharrak hautematen, zaintzen eta laguntzen lagunduz.

Informazio gehiago

Ehun urtetik gorako pertsonei buruzko azterlana (BioGipuzkoa Institutua)

BioGipuzkoaren helburua ehun urtetik gorako pertsonen populazio-azterketa bat egitea da, zahartze-eredu osasuntsu baterako teknologia garatzeko.

Institutuak garapen bidean dagoen atzera begirako azterlana amaituko du. Bertan, Gipuzkoan 2015etik 2022ra hildako ehun urteko pertsonen ezaugarri soziosanitario, funtzional eta biologikoak gainerako adineko biztanleen ezaugarriekin alderatzen dira.

 

Informazio gehiago

Exercita Plus (Cita-Alzheimer Fundazioa)

Cita-Alzheimer Fundazioaren Exercita Plus proiektuaren bidez, esku-hartze kognitiboko modalitate berriak diseinatuko dira, garunaren funtzionamenduari, adinarekin lotutako aldaketei eta norberaren gaitasun kognitiboei buruzko ezagutzak areagotzeko eta bizi-ohitura kognitibo-osasungarriak zein diren jakiteko.

Exercita programak funtzio kognitiboei eragiten dien onuren artean hauek aurkitzen dira: funtzio kognitiboak landu, indartu eta mantentzen ditu. Zer diren ulertu eta gure egunerokotasunean bakoitzaren garrantziaz jabetzen gaitu. Profesionalen jarraipenarekin, zalantzak partekatu eta argituko dira.

Besteak beste, programaren helburu nagusiak hauek dira:

 • Egunerokotasunean, ohitura kognitibo onak ezartzea.
 • Zahartze aktibo eta osasungarriaren aldeko osasun kognitiboko ohiturak ezartzearen garrantziari buruzko gizarte-kontzientzia areagotzen laguntzea.
 • Gaitasun kognitiboak indartzea eta zaintzea.
 • Gizarte-harremanak sustatzea.

Informazio gehiago

Fisioterapia digitala eguneko zentroetan (Trak)

Trak Health Solutions-en Fisioterapia digitala eguneko zentroetan proiektua, fisioterapia digitaleko eredu batean oinarritua dago, eta adinekoentzako ingurune egokituak eta lagunkoiak sortzen ditu, sektoreko eragileen arteko interkonexio-eskaerak eta sistemaren eraginkortasuna asetuz.

Trak etxeko fisioterapia digitaleko programa bat garatuko du, Eraberri fisioterapia-zentroarekin lankidetzan.

Informazio gehiago

Ingevital (Zola Sistemas)

Zola Sistemas enpresaren Ingevital proiektua, haririk gabeko radarren sistema bat da, bizitegi-ingurunean zein etxean gertatzen diren erorikoak eta bizi-presentzia modu ez intrusiboan detektatzeko aukera ematen duena. Mendekotasuna duten pertsonei egoitzetan eta etxeetan ematen zaien arreta hobetzen lagundu nahi da, eta, horretarako, radarren teknologia erabiltzen da eta zaindu beharreko pertsonen egoerari buruzko alarma prediktibo eta erreaktiboak sortzea ahalbidetzen du.

Informazio gehiago

Kalelagun (EHU)

EHUko Kalelagun proiektua, ikuspegi arkitektoniko/urbanistiko eta diziplinartekoa du, kalitatezko kanpoko topaguneen diseinuan oinarritua (plazak, kaleak, parkeak, etab.), ingurune hurbilaren gozamen aktiboa erraztuko dutenak. Harreman sozialak indartuz, jarduera fisikoa sustatuz eta teknologia digitalak integratuz. Gainera, Gipuzkoako lurraldeko elkarguneetako hiri-inguruneen ezaugarri diren gizarte-, arkitektura- eta hirigintza-alderdiak xehetasunez aztertzea proposatzen da.

Data: Azaroa 2022 – Urria 2024

HELBURUA

Proiektuaren helburua da:

 • Zahartze aktiboa, inklusiboa eta askotarikoa sustatzea, kanpoko espazio publiko irisgarri eta lagunkoien bidez, elkarreragin soziala erraztuko dutenak eta pertsona guztien jarduera fisikoa sustatuko dutenak.
 • Nahi ez diren bakardadeen pertzepzioak prebenitzea eta arintzea, kanpoko espazioak diseinatuz, emozioen osasuna hobetzeko eta adinekoen gizarteratzea bultzatzeko.
 • Autonomia funtzionala handitzea eta segurtasunaren pertzepzioa hobetzea (batez ere emakumeen aldetik), adineko guztiek hiri-ingurunea eta/edo landa-ingurunea erraz eta kalitatez igaro eta goza dezaten ahalbidetzeko.
 • Bizimodu independentea babestea eta eten digitala murriztea hiri-ingurune digital adimendunak diseinatuz.
 • Hirigintza-plangintzan parte hartzen duten profesionalei eta erakundeei zuzendutako diseinu-gida bat sortzea, pertsonek zeharkatzen duten espazio fisikoaren eraldaketa sustatzeko.
 • Hainbat proiektu pilotu garatzea, garatutako diseinu-gida aplikatuta, proposatutako eredua ebaluatzeko, hobetzeko eta baliozkotzeko.
 • Proiektu pilotuak benetan gauzatzen parte hartzen duten/interesa duten erakundeei laguntzeko ibilbide-orria zehaztea.
 • Gipuzkoan proposatutako eredua sustatzea Euskadin, Espainian eta Europan.

KOLABORATZAILEAK

Erakundeak: ADINBERRI | Gipuzkoako Foru Aldundia | Beasaingo Udala | EHU/UPV, CAVIAR buru duela eta honako hauek ere parte hartzen dutela: Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako ENEDI Taldea, Informatika Fakultateko Intelligent System Group, Gizarte Psikologiako Taldea: Kultura, Kognizioa eta Emozioa, eta EHUko Psikologia Fakultateko Kriminologia Aplikatuko Taldea (CRIM-AP).

Informazio gehiago

Medhome/Zaintza Etxean (Fagor Healthcare)

Medhome/Zaintza Etxean, Fagor Healthcare-ren mendeko pazienteei botikak etxez etxe emateko zerbitzu berria da. Soluzio independente bat, medikaturiko pazientearen beharretara egokitzen diren hainbat aukera konfiguratu ditzakeena, agindutako tratamenduarekiko atxikidura hobetu dezan hura dagoen tokian. Sistema eramangarri eta erraza da, eta bere laguntza-sarearekin denbora errealean elkarreragiteko aukera ematen du.

Informazio gehiago

Partaidetza eta adinaren kudeaketa erakundeetan (Osoigo)

Osoigoren Partaidetza eta adinaren kudeaketa erakundeetan proiektuaren helburua da adinaren kudeaketa erakundeetan parte-hartze digitalerako plataformetan txertatzea. Helburua adinaren kudeaketa hobetzea da, hainbat alderdi operatibizatuz eta neurtuz, parte hartzeko atari baten eta interakzio-tresnen bidez.

 

 

Informazio gehiago

Silver Food (Ameztoi Anaiak)

Ameztoi Anaiak-en Silver Food, proiektu aitzindari eta estrategikoa da elikagaien balio-katerako, eta seniorren kolektiboaren eskaera gehiago eta hobeto asetzen duten produktu eta zerbitzuen garapenean eta egokitzapenean hobekuntza-eremuak eta aukera-nitxoak aztertzea du helburu.

 

SilverBOT (Don Bosco)

'Don Bosco'-ren SilverBOT proiektua, zentro gerontologikoetan eta egunekoetan parte hartzen duten robot sozialena. Helburu nagusia zentro gerontologikoetan eta eguneko zentroetan robotika sozialaren erabilera posiblea ikertzea eta aplikatzea da. Teknologiak eta, bereziki, robotikak arretaren eta zaintzaren esparruan sortzen duen gaitzespenari ikuspegi positiboa ematen saiatuko gara.

 

Informazio gehiago

Suego Senior Living Lab (ACEDE)

Euskadiko Etxeen Klusterraren Suego Senior Living Lab proiektuaren bidez, kolektiboari sukaldaritzan modu seguruan aritzeko aukera eman nahi zaio, eguneroko etxeko lan hori bere autonomia eta askatasunerako oztopo izan ez dadin, sukaldean lasai aritzeko aukera eskainiz.

Helburua prototipoei silver geruza bat ematea da, erabiltzaileen beharretara egokitzeko, etxeetan janaria prestatzea bezalako eguneroko ekintza irisgarriagoa izan dadin. Silver kolektiboen autonomia, inklusibotasuna, ahalduntzea, duintasuna eta soziabilitatea ahalbidetuz.

Indukzio seniorreko sukaldea da, eta botoi bakarreko indukzio-sistema du, sukaldean adinekoen autonomia eta segurtasuna mantentzeko. Sukaldaritzak hainbat kontrol-modu eskaintzen ditu:

 • Ukipen botoiak.
 • Bisualki intuitiboagoa den aplikazio mugikorra.
 • Ahots-aginduak

Sistema honi esker, eragiketa erraza da eta, aldi berean, sukaldean presentzialtasuna bermatzen du, suteak eta istripuak saihesteko.

Adineko autonomoen segurtasuna bermatzeko, beste abantaila bat da pertsona baimenduek urrutitik kontrola dezaketela sukaldearen funtzionamendua (sua piztuta badago, zer potentziatan dagoen, zenbat denbora irauten duen piztuta eta itzaltzen den, etab.), eta, behar izanez gero, itzali egin dezaketela.

Informazio gehiago

Teknoadineko (Agintzari, Zabalduz eta Hirube)

Teknoadineko, Agintzari eredu berritzaile honek, sistema informatiko bat eskaini nahi du, oinarrizko gizarte-zerbitzuek nahi ez duten bakardade-egoeran dauden adinekoak goiz detektatzeko eta, komunitatea aktibatuz, pertsona horiek beren komunitatean sartzeko.

Teknoadineko ereduak GIS eta big-data teknologiak ditu, udalerriko adineko biztanleriaren diagnostikoa errazten du eta nahi ez den bakardadea izateko arriskuan dauden pertsonak identifikatzen laguntzen du. Gizarte-isolamenduaren arriskua diagnostikatzeko sistema bat barne hartzen duen informazio-sistema geografiko baten bidez, udaleko gizarte-zerbitzuei aukera ematen die egoera horien aurrean erantzun proaktiboak eta eraginkorrak sortzeko.

Adinberrik 78.700 euroko dirulaguntza eman dio proiektu honi, Gipuzkoako adinekoen nahi gabeko bakardadearen aurka borrokatzen laguntzen duten lurraldeko proiektuetan eredu hori aplikatzeko.

Informazio gehiago

Teknoadineko (Gislan eta Zabalduz)

Gislan Geographic Applications eta Zabalduz erakundeen Teknoadineko proiektua sistema publiko komunitarioa da, bakardadean eta/edo hauskortasun-egoeran dauden adinekoei goiz detektatzeko, jarraipena egiteko eta erabakiak hartzeko.

Teknoadinaren Informazio Sistema merkaturatzeko oinarriak prestatzea eta adimen artifiziala aplikatzeko oinarriak prestatzea da, sistemak lortutako emaitzen analisiaren bidez.

Datuen zientzia, aktibazio komunitarioa eta zerbitzu psikosozialak uztartzen dituen sistema mistoa da. Sistema horri esker, zaintza komunitarioko sistemen unibertsaltasuna, kalteberatasun-egoeren detekzio goiztiarra eta arrisku-mailaren araberako sailkapena berma daitezke. Hori guztia erabakiak hartzeko euskarri bat da, bai alarma-egoeretan esku hartzeko, bai gizarte eta hezkuntza arloko eta komunitateko esku-hartze zerbitzu eta programa espezifikoak garatzeko.

Informazio gehiago

Usurbilgo zainketa-eredu berria ezartzea (Usurbilgo Udala eta Matia Institutua)

Usurbilgo Udalaren Usurbilgo zainketa-eredu berria ezartzea proiektuaren bidez, Zainketen Tokiko Ekosistemaren parte-hartzea, koordinazioa eta jarraipena bermatzeko beharrak asetzen dira: Txirikorda belaunaldien arteko etxebizitzak, etxez etxeko arretako profesionalen espezializazioa, eta langileak kontratatuz gizarte-zerbitzuak indartzea.

Informazio gehiago

Wellk App (Wellk Software Solutions)

Wellk Software Solutions-en Wellk App-a, adinekoen jarduera fisikoaren beharretan oinarritzen den aplikazioa da. Motibazioa lantzen da kirola egiteko modu berrien bidez, plangintza erraztuz eta lehiakortasuna sustatuz. Sozializazioa sustatzeko funtzioak eta prebentzioan oinarritutako jarduera fisikoaren eredu pertsonalizatuak jasotzen ditu.

Informazio gehiago

Zahartze aktibo eta osasungarrirako programa pilotua (Bizitzen Fundazioa)

Bizitzen Fundazioaren Zahartze aktibo eta osasungarrirako proiektu pilotu honen helburua da programa pilotu bat garatzea, familia-ingurunean mendetasunaren arriskuari edo hasierari arreta integrala emateko, autonomia pertsonala eta laguntza psikosoziala sustatzeko jardueren bitartez. Horrela, adinekoen bizi-kalitatea hobetzea.

Informazio gehiago

Zaintek IoT3 (Wattio)

Wattio enpresaren Zaintek IoT3 proiektua, administrazioei nahi ez duten bakardade-egoeran dauden pertsonentzako monitorizazio- eta prebentzio-zerbitzu integral bat eskaintzeko tresna bat garatzeko. Zerbitzu hori laguntza-erakundeetara egokituta egongo da, eta laguntzaile birtualak, adimen artifizialeko algoritmoak eta datuen analisiak erabiliz, automatikoki detektatzeko eta nahi ez diren bakardade-egoerei aurre egiteko gai izango da.

Informazio gehiago

2.000.000 euro
proiektuetarako

24 proiektu onuradun

6 erronkei
erantzuten diete

“Zorionez, ekosistema oso aktibo bat dugu, non ADINBERRIk berrikuntzaren katalizatzaile eta eragileen konektore funtzioa betetzen duen, zahartzearen erronkei erantzuna emango dieten balio-proposamen berriak bultzatzeko xedearekin.”

RAKEL SAN SEBASTIAN
Adinberri Fundazioko zuzendaria