Proiektuak

Abordaje integral de los centenarios

Zahartzea prozesu sistemikoa, faktore anitzekoa eta endekapenezkoa da, eta ezaugarri nagusia gaitasun fisikoak eta mentalak hondatzea eta galtzea da. Pertsona guztiak ez dira berdin zahartzen, eta badira modu osasungarrian zahartzeari buruzko arrastoak eman ditzaketen populazio-taldeak.

Ehun urtekoek bizi-luzetasun handia erakusten dute, eta azken urteotan modu esponentzialean hazten ari da; datozen hamarkadetan hazkunde-tasa handiena izango duen adin-taldea izango da. Badirudi bizi-luzera oso handia duela, eta, horrekin batera, komorbilitate gutxiago eta bizi-kalitate hobea; hori dela eta, zenbait azterlanek zahartze osasungarriaren eredu gisa proposatzen dituzte.

Gaur egun, ordea, ez dakigu, neurri handi batean, zer mekanismok sustatzen duten zahartze hain luzea, ehun urtekoen ezaugarria dena, eta ez dago gure autonomia-erkidegoan ehun urtetik gorako biztanleria aztertu duen ikerlanik.

Proiektu honetan galdera horietako batzuei erantzun nahi diegu, eta, horretarako, helburu hauek planteatzen ditugu:

 

 •  Ehun urteko pertsonak identifikatuko ditugu Osakidetzaren populazio-oinarrietan dagoen informazioaren bidez, eta populazio-patroiak ezarriko ditugu, biologia konputazionalaren bidez, populazio-talde horrek gure inguruan dituen ezaugarri sozio-demografikoak eta sanitarioak deszifratu ahal izateko.
   
 • Beste populazio batean lortutako emaitzak balioztatuko ditugu; izan ere, guk azterketa pilotu txiki batean fenotipatu ditugu, non nonagenarioak egoitzetan bizi diren eta narriadura kognitibo larria duten edo beren etxeetan modu independentean bizi diren.
   
 • Abordatze biologiko bat egingo dugu ehun urtekoetan bereiziki adierazten diren mekanismo molekularrak identifikatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko adin desberdinetako (ehun urtekoen, hiru urtekoen eta gazteen) garun-laginak (hipokanpoa) eta odol-laginak aztertuz.
   
 •  Big dataren analisiaren bidez, gure populazio-azterketetan eta azterketa biologikoetan lortutako emaitzak alderatuko ditugu dagoeneko estatuan eta nazioartean dauden beste kohorte batzuekin.

 

Proiektua amaitzean, espero dugu nabarmen aurreratzea funtzeskoak diren patroi sozio-sanitarioen eta molekularren identifikazioan, ehun urtekoei bizi-luzetasun izugarria ematen baitiete, bai maila sozialean eta demografikoan, bai klinikoan, fisikoan, kognitiboan eta biologikoan. Proposamen honek Euskal Herriko osasunean eta osasun-sisteman eragina izateko eta aberastasuna sortzeko ahalmena du, hainbat hurbilketa eginda:

•    Ehun urteko biztanleriaren karakterizazio integrala, adinekoen osasuna hobetzen eta osasun oneko eta desgaitasunik gabeko bizi-urteak irabazten lagunduko duten esku-hartze eraginkorrak proposatu ahal izateko.

•    Kalitate hobeko eta pertsona ardatz duen osasun-arreta.

•    Arreta soziosanitarioan aurreztea, osasun-arreta publikoaren sistemaren iraunkortasunari laguntzeko.

•    Euskadik gailu medikoaren sektorean duen posizionamendua hobetzea, diagnostikoko eta detekzio goiztiarreko ekipoen esparruan berritzaileak diren produktu eta zerbitzuen bidez.

Informazio gehiago

AGASE

 

Proiektu honen xedea da komunitatean, profil profesional berrietan eta teknologien erabileran oinarritutako esku-hartze sorta bat diseinatzea eta ebaluatzea. Esku-hartze horiek guztiak adinekoen gaitasun funtzionala hobetzera bideratuta daude.

Proposamena AGASE unitatean lortutako emaitzetan oinarritzen da, eta jarraian deskribatzen dira erantzuna ematen dioten beharretik abiatuta:

• Elikadura: dieta eraginkorrak eta bisualak egitea baldintzatzaile nagusietara egokituta; esaterako, DMra.

• Eguneroko bizitzako zereginak gauzatzea: ABVD eta AIVD-ean hautemandako alterazioak eta zailtasunak konpentsatzeko laguntza

• Hondamen kognitibo arinari ekitea

• Bakardadeari eta motibaziorik ezari heltzea

• Jarduera fisikoa: orientabidea eta laguntza erraztea jarduera fisikoaren maila handitzeko

• Etxebizitzako, bide publikoko eta garraioko oztopo arkitektonikoak ezabatzea edo minimizatzea.

 

Proposamen honek eragin nabarmena izan dezake hainbat arlotan:

ADINBERRI Estrategiarako: AGASE zerbitzu berritzaile berria aukera bat da ebidentziak sortzen jarraitzeko, Gipuzkoako lurraldean garatu eta ezarri ahal izateko; erkidegoaren eremua indartuta eta enplegua, profil profesional berriak eta teknologien garapena sortzeko iturri bihurtuta.

Osakidetzarentzat: adinekoentzako arretaren orientazioa ahalmen funtzionalaren babesera eta sustapenera indartzea ahalbidetzen du; lehen mailako arretako (AP) eta arreta espezializatuko (AE) erreferentziazko profesionalei lana arintzen dizkien eta hautemandako beharrei erantzunak ematen dizkien zerbitzu bat indartuta.

Halaber, aukera ematen du ikuspegi komunitarioa osasunaren arretan txertatzeko, bokazio proaktibo eta aurrerakoi argiarekin. Honetaz gain, profesionalen berreziketa-lana indartzen du, adinekoen arretaren foku-aldaketan aurrera egiteko eta gaixotasunetik funtziora igarotzeko.

Udal-erakundeentzat: zahartze osasungarria laguntzeko zerbitzu soziosanitarioak identifikatzeko, zentralizatzeko eta antolatzeko aukera ematen du, sarbidean ekitatea hobetuz. Gainera, osasun-arloko eta gizarte-arloko profesionalekin batera lan egiteko aukera ematen du, hautemandako premiei modu bateratuan erantzuteko. Benetako aukera da integrazio soziosanitariorako eta osasunaren esparru komunitarioa garatzeko.

Hezkuntza Sailarentzat: profil profesionalak eta dagozkien curriculumak berrikusteko aukera bat da, aldatzen ari diren eta beharrizan berriak sortuko dituzten inguruneetan erantzun profesional berriak eman ahal izateko.

Herritarrentzat: zerbitzu berri bat eskaintzen du, eta zerbitzu horretan arreta berezia eskainiko zaie eguneroko bizitzako alderdiei, eragin handia baitute haien bizi-kalitatean, hautemandako osasunean eta gizartean parte hartzeko gaitasunean, normalean behar duten arreta aurkitzen ez dutenentzat. Adinekoek beren komunitatearen beharrak eta aktiboak identifikatzen parte hartzeko espazioa ere bada, adinekoekin benetan adiskidetsua eta inklusiboa izateko.

 

Informazio gehiago

Barne Hartu

Proiektu honen helburu orokorra bazterketaren eta zahartzearen inguruko hainbat errealitateren egoeraren eta beharren diagnostikoa egitea da, genero ikuspegia kontuan hartuta. Zehazki, adineko pertsonen egoera ezagutzea da kontua, gizarte-bazterketari buruzko aldagai garrantzitsuei dagokienez, eta Gipuzkoan egoera desberdinetan baztertuta dauden pertsonak nola zahartzen diren ezagutzea. Gainera, aztertutako errealitateen beharrak identifikatuko dira eta bazterketa-prozesuetan arreta- eta laguntza-formulak identifikatzeko ekintza-proposamenak diseinatuko dira.

Helburu orokor hori honako helburu espezifiko hauetan zehaztu daiteke, aztertu beharreko biztanleria-motaren arabera:

Arrisku eta gizarte-bazterketako adineko pertsonak, genero-ikuspegia kontuan hartuta:

• Gipuzkoan bizi diren adineko pertsonen gizarte-bazterketan eragiten duten dimentsioak aztertzea.

• Gipuzkoan gizarte bazterketan egoeran dauden adinekoen erradiografia kuantitatiboa eta kualitatiboa egitea.

• Pertsona horien premiak eta arreta-eskariak aztertzea, beren  esperientzietatik abiatuta.

• Bazterketa-prozesuetan arreta- eta laguntza-formulak identifikatzea.

1. Zahartze-prozesuan dauden baztertutako pertsonak, batez ere osasun mentaleko arazoak dituztenak eta etxerik gabekoak.

2. Gipuzkoan zahartzen ari diren pertsona baztertuen egungo egoeraren erradiografia kualitatiboa egitea, haien diskurtsoak eta bizi-historia aztertuz.

•    Pertsona horien premiak eta arreta-eskariak aztertzea, beren esperientzietatik abiatuta.

• Bazterketa-prozesuetan arreta- eta laguntza-formulak identifikatzea.

 

Gipuzkoan bizi diren 55 urteko eta gehiagoko pertsona guztiak dira xede-populazioa, gizarte-bazterketako prozesuan daudenak, konstruktoaren ikuspegi multidimentsional batetik, bai eta bazterketako bizi-ibilbideak dituzten eta zahartze-prozesuan dauden pertsonak ere. Profilak, beharrak eta ekintza-proposamenak aztertzean genero-ikuspegia sartuko da.

Informazio gehiago

Carehub

El Proyecto CAREHUB afronta el reto de convertir el envejecimiento de la población en una
oportunidad para el desarrollo social y económico de Gipuzkoa. Así, el proyecto tiene como objetivo básico el desarrollo de un HUB de Servicios Socio-sanitarios integrados que garanticen un continuo de atención a lo largo de la vida y especialmente en la etapa de envejecimiento, caracterizado por la creación de un Gestor Único que articule la relación entre la demanda de necesidades socio-sanitarias en el hogar y la oferta de servicios asistenciales.

Para la consecución de este objetivo general será igualmente necesario el logro de una serie de objetivos de carácter específico, entre los que cabría destacar por su relevancia los siguientes:

 • Contextualizar y explicitar el marco de actuación de los servicios socio-asistenciales e identificar y caracterizar a los principales agentes públicos y privados intervinientes, así como las tendencias o demandas sociales.
 • Profundizar en el conocimiento de las necesidades actuales y futuras de las personas mayores y sus familias en Gipuzkoa, con el propósito de definir y priorizar los servicios socio-sanitarios.
 • Analizar experiencias de éxito en el abordaje de los servicios socio-asistenciales en el hogar que sirvan de inspiración para la definición de servicios potenciales.
 • Analizar propuestas empresariales de servicios socio-sanitarios no exitosos e indagar en las causas de su ausencia de viabilidad.
 • Definir una Propuesta de Valor para un HUB o Gestor Único de servicios socio-sanitarios para la atención continuada en la tercera edad, que articule la relación entre la demanda de necesidades socio-sanitarias en el hogar y la oferta de servicios asistenciales
 • Conceptualizar y definir un modelo de negocio escalable a partir de la Propuesta de Valor.
 • Desarrollar un Producto Mínimo Viable que permita validar con los usuarios finales, incorporando así su perspectiva en el diseño de los servicios.
 • Definir el Modelo de Financiación que haga viable la oferta de servicios resultante que haga viable la oferta de servicios resultante.

Los principales destinatarios de los servicios socio-sanitarios del Proyecto CAREHUB se
localizan en el colectivo de personas con algún grado de dependencia, principalmente personas mayores.

El proyecto CAREHUB observará una metodología de trabajo basada en la comunicación continua con las personas usuarias, la experimentación de mercado y la iteración, tanto en el desarrollo de la Propuesta de Valor como del Modelo de Negocio.

Informazio gehiago

Código DISFAGIA

Desarrollo de una nueva metodología para la detección temprana y el tratamiento de la disfagia y sus complicaciones asociadas, desde un enfoque multimodal y multidisciplinar en el entorno residencia y de centro de día.

Se persigue generar un procedimiento basado en la Intervención Mínima Masiva (IMM) que se estandarizado y reproducible en otros entornos, y que permita valorar la disfagia y estratificar en perfiles de gravedad y necesidad de tratamiento a los usuarios de los distintos perfiles. Posteriormente se establecerán medidads de intervención masiva acorde a los perfiles generados, que permitan disminuir los efectos de esta patología en el anciano.

La Intervención Mínima Masiva (IMM) se trata de un innovador modelo de atención a la disfagia desarrollado hasta ahora para el anciano hospitalizado y que aún está en fase de validación. Esta intervención sistemática y protocolizada tiene como objetivo realizar una detección precoz de la disfagia, para posteriormente establecer un tipo de tratamiento (intervención) de baja intensidad (mínima) que alcance a todos los pacientes ancianos hospitalizados (masivo). (Implantado en el Hospital de Mataró en Cataluña)

Con este proyecto, se espera desarrollar y adaptar esta nueva metodología para ser aplicada a nivel residencial y en centros de día donde los recursos físicos y humanos son más limitados, y generalmente menos individualizados.

Las principales innovaciones que se desarrollan en este proyecto destacan:

 • Se realizará una formación específica para establecer una base unificada de conocimiento respecto a la disfactia y problemas asociados, para poder partir de un nive de pericia en su abordaje qu esea sólido, homogéneo y actualizado, que nos permita trabajar con criterios metodológicos compartidos.
 • Estudio de factores de impacto en la difagia y selección de instrumentos de meidición de dichas variables en disfagia y muestra a nivel residencial y de centro.
 • Selección, adaptación desarrollo de instrumentos de valoración de:
  o Deglución
  o Nutrición e hidratación
  o Higiene Oral
  o Reserva cognitiva
  o Grado de autonomía
  o Impacto y Calidad de vida
 • Percepción del usuario
 • Definición de perfiles de disfagia según la gravedad

Por tanto, el desarrollo de un nuevo modelo de intervención en disfagia nos va a permitir una nueva forma de atender esta patología de forma que impacte en la mejora de los resultados en salud y calidad de vida en nuestros centros:

 • Detección temprana de los primeros síntomas de la disfagia
 • Prevenir el desarrollo de estadios de la disfagia más complicados
 • Disminución de la prevalencia de disfagia en la población anciana
 • Reducción del desarrollo de infecciones de las vías respiratorias, como la neumonía
 • Reducción de la eventualidad de atraganteamientos.
 • Mejora del estado nutricional e hídrico.
 • Disminución de la mortalidad producida por las secuelas de la disfagia
 • Mejora en calidad de vida
 • Mayor adherencia al tratamiento en términos de cumplimiento

Informazio gehiago

Egarria

El objetivo fundamental del proyecto EGARRIA, es la creación de diferentes gamas de productos específicos para el consumidor senior con texturas adaptadas, enriquecidas en oligoelementos según sus necesidades y con un contenido equilibrado en sal, azucares y grasas. Estos productos estarán adaptados en diferentes texturas (miel, néctar, pudding, o gelatina) con el objetivo de satisfacer las necesidades específicas de algunos subgrupos de la población sénior que presentan problemas de masticación y deglución. Además, se espera mejorar las características sensoriales y organolépticas de las nuevas elaboraciones, teniendo en cuenta los requerimientos, gustos, y emociones del publico receptor.

Manteniendo en forma la capacidad de percepción de las características sensoriales de nuestros mayores se podría ayudar a prevenir y/o mejorar bienestar tanto físico como mental, promoviendo un envejecimiento saludable.

Como consecuencia de este proyecto, se espera la generación de una nueva empresa de base tecnológica para el desarrollo, implantación y comercialización de dichos productos.

Los principales cambios que afectan a la persona mayor en
cuanto a la alimentación se refiere:

 • Cambios en el tracto gastrointestinal
 • Dificultad para la masticación. Menor rendimiento metabólico
 • Falta de hidratación. Disfagia
 • Disminución de los sentidos del gusto y olfato. Falta de apetito.
 • Interacciones nutrientes-fármacos y deficiencias nutricionales.

Todas esto se tendrán en cuenta en el desarrollo de los nuevos productos a desarrollar en el proyecto EGARRIA, que contarán con las siguientes características:

 • Presente una composición de ingredientes que favorezcan la hidratación,
 • Gama de formatos de productos e ingredientes variada,
 • Que sean de fácil masticación y deglución teniendo en cuenta los diferentes grados de disfagia y dificultad de masticación y deglución,
 • Atractivos en cuanto a sabor y textura y aspecto. Los productos serán elaborados basados en recetas tradicionales atractivas organolépticamente para el sector. Además, se realizará un estudio previo dirigido a determinar las mejores herramientas que dirijan el gusto y generen emociones positivas, ya sea a través de colores, texturas, aromas y/o sabores
 • De fácil preparación, fácil disolución, calentamiento y servicio, etc.
 • Nutricionalmente equilibrados por estar enriquecidos en micronutrientes según necesidades específicas de este sector de la población y estar elaborados con ingredientes que aporten nutrientes como fibra, proteínas, etc en función del desarrollo, grasas saludables y micronutrientes esenciales. Que supere los impedimentos acerca de la comida precocinada de los mayores ofreciendo comida fresca y saludable.
 • Empleo de producto local para el desarrollo de las bases vegetales de los productos texturizados.

Por tanto uno de los principales retos de este proyecto será ofrecer una amplia gama de diferentes productos en diferentes formatos con la intención de fomentar especialmente la hidratación entre las personas mayores. En este proyecto se espera desarrollar productos novedosos elaborados a partir de frutas, verduras y legumbres (caldos, estofados, purés...) con ingredientes seleccionados por su aporte en nutrientes específicos y detectados como de interés para el segmento objetivo.

 • 3 prototipos en base a zumos/purés de frutas adaptados en textura
 • 3 prototipos en base a zumos/purés de verduras/legumbres adaptados en textura

Todas serán alternativas con un contenido equilibrado en azucares, sales y grasas que se espera que tengan un impacto positivo en la nutrición de los seniors.

Estas soluciones serán personalizadas y adaptadas a las principales necesidades de las personas mayores de 60 años y se espera alcanzar propuestas alimenticias económicamente viables para que todas las personas puedan acceder a una alimentación sana y equilibrada, con independencia de su estatus social.

 

Los objetivos del proyecto son lo siguientes:

 1. Ofrecer herramientas a la sociedad para alcanzar un envejecimiento activo, de valor y saludable con el desarrollo de nuevos alimentos enriquecidos y funcionales. Mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.
 2. Aumentar el conocimiento sobre preferencias alimentarias, integrando factores sensoriales, físicos, culturales y personales de los seniors con la capacidad de ofrecer productos en el mercado que cumplan sus expectativas.
 3. Ampliar y diversificar la gama de productos actuales enfocados a los seniors, adaptando la oferta a sus gustos. Ofrecer productos innovadores y ampliar la actual gama de productos y generar una nueva línea de negocio para comidas.
 4. Este tipo de proyectos busca para AITA MENNI y AUSOLAN una mayor profesionalidad en sus procesos asistenciales como gestores de residencias, buscando la diferenciación y la especialización en sus servicios ofreciendo la posibilidad de menús adaptados y atractivos.

Informazio gehiago

Ekimen berritzaileak enpresaren zahartze aktibo eta osasungarrian

Las empresas desempeñan un papel importante en esta fase porque, a través de programas de sensibilización y coaching individualizado, pueden ayudar a que las personas empleadas, cercanas a la jubilación, hagan mejor el tránsito.


Con este tipo de programas se consiguen personas mayores autónomas, preparadas y con ganas de aportar a la sociedad y devolver su conocimiento y experiencia a la ciudadanía.
Según el estudio de AEGON 2017, realizado en 15 países, España y Japón, los dos países con una mayor esperanza de vida, son quienes peor planifican el retiro de los trabajadores.

En este contexto cobra cada vez mayor importancia una apuesta decidida porque el conjunto de la sociedad, y las empresas en especial, adopten verdaderas políticas de transición a la jubilación, con el objetivo de conseguir un envejecimiento activo y saludable.

El proyecto se enmarca en la línea de “Desarrollo Experimental”, ya que a través del mismo
pretendemos:

 1. Identificar, analizar y adoptar iniciativas innovadoras en el ámbito internacional en materia de envejecimiento activo y saludable en las empresas [ Alineado con “adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados”]
   
 2. Experimentar la implantación de las iniciativas innovadoras identificadas y analizadas en alguna empresa de nuestro entorno [Alineado con “la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados”...]

Además, mediante este proyecto, se pretende generar conocimiento que redunde en la mejora competitiva de las entidades que operan en este ámbito y a su vez sirva para potenciar el emprendimiento de nuevas actividades empresariales en el sector, en línea con el propósito de la Fundación Adinberri y de la propia Diputación Foral de promocionar una nueva economía y nuevos actores (empresas, asociaciones, etc.) en torno al envejecimiento.

Elkarrekin bizi

Hiritik At

Belaunaldien arteko etxebizitza kooperatiboen azterketa, eredu izan daitezen.

Informazio gehiago

Etxean prest

Se trata de un proyecto de innovación social que se enmarca fundamentalmente en el ámbito de actuación de “Cuidados y atención”, incluido en las bases del “Programa Adinberri”, en cuanto a que el Proyecto supone el desarrollo de nuevas formas de capacitación que dan respuesta a la problemática, recurrente y preocupante, con la que se encuentran las personas que trabajan en cuidados domiciliarios particulares, especialmente mujeres, migradas y en calidad de internas, para poder obtener la cualificación oficial requerida y prestar servicios de calidad.

Según datos de Behagi (Observatorio Social de Gipuzkoa 2017), la tasa de permanencia en el domicilio entre personas mayores es del 77,74%. La prestación de cuidados por parte de personas migradas en condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Aunque la familia ha sido, y sigue siendo, la principal proveedora de cuidados a las personas mayores, se constata una disminución de la capacidad de la red familiar para cuidar, que hace que las familias recurran cada vez más a servicios privados de cuidado para hacer frente a la atención de sus familiares dependientes.

La rapidez de las contrataciones particulares, su gran cobertura y flexibilidad, en horarios y funciones, su menor coste frente a otros cuidados profesionales, así como la ocupación de puestos de trabajo por parte de personas inmigrantes que otras personas no quieren desempeñar, conllevan el aumento del número de personas inmigrantes que cuidan de personas mayores, que se conoce como el fenómeno social “Inmigrantes que cuidan de mayores”.

La falta de formación de estas mujeres inmigrantes, termina provocando efectos perjudiciales tanto para las personas cuidadas como para ellas mismas, y que, por el contrario, su formación aporta numerosos beneficios.

EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO” COMO MEDIO DE PRESTACIÓN DE CUIDADOS DE CALIDAD Y COMO SALIDA DE LA SITUACIÓN DE PRECARIEDAD Y VULNERABILIDAD.

Objetivo general:

Mejorar la empleabilidad de personas trabajadoras en el sector de los cuidados
domiciliarios particulares, así como incrementar la calidad de los servicios prestados, mediante el desarrollo de un itinerario de capacitación y orientación que les facilite la obtención del Certificado de Profesionalidad de “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”, a través de la vía no formal y experiencia laboral.


Objetivos específicos

Objetivo específico 1:
Desarrollar un producto formativo de capacitación, basado en la autoformación y la capacitación grupal, adaptado a las características y necesidades del colectivo destinatario, y que permita la adquisición de los conocimientos exigibles para la obtención del Certificado de Profesionalidad, y necesarios para la prestación de servicios de calidad.

Objetivo específico 2:
Favorecer el acceso a la participación en los “Procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación” a quienes no puedan acreditar la experiencia mínima laboral requerida.

Objetivo específico 3:
Facilitar la tramitación de la preinscripción y de las diferentes inscripciones requeridas en los “Procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación”.

Objetivo específico 4:
Promover en las personas destinatarias que deseen una mejora de empleo, la participación en los servicios de “Empleo, orientación y formación”, ofrecidos por las Agencias de Desarrollo Local.

 

Personas beneficiarias:

Se trataría de 20 personas, que residan en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y trabajen en el sector de los cuidados domiciliarios particulares, especialmente como internas o con jornadas partidas de trabajo, o que lo hacen intermitentemente (se encuentran actualmente en desempleo, en un momento de cambio de trabajo particular por fallecimiento, institucionalización, etc. de la persona a la atendida.

Informazio gehiago

ExerCita

ExerCita es un programa generado en Cita-Alzheimer en el que se trabajan todas las funciones cognitivas, programado en sesiones diferentes, con ejercicios originales y que varían en complejidad para adecuarse a los diferentes niveles cognitivos de las personas participantes. Pero además es un programa propio, bilingüe, con elementos propios de la cultura vasca, en el que se ha cuidado la perspectiva de género, y por lo tanto, adecuado a la sociedad y a la cultura en que vivimos, que establece el foco en la prevención del deterioro cognitivo, y que creemos en sintonía con los ejes estratégicos marcados por nuestras Instituciones. Además, mediante el proceso que se desarrollará y probará en el presente estudio, ExerCita incorporará un sistema por el cual los propios usuarios y usuarias podrán saber cuál es el programa que mejor se adecua a sus características y tener la opción de realizar las actividades de forma autónoma.

Gracias al desarrollo de este proyecto se pudo detectar la necesidad de desarrollar un programa de intervención cognitiva sobre personas sin demencia, que reuniese las particularidades socio-culturales de nuestro entorno. De esta forma, con el objetivo de prevenir el deterioro y de trabajar en sintonía con las medidas preventivas que en Europa y en otros lugares del mundo se están implantando, durante este último año se ha desarrollado un programa de psicoestimulación cognitiva desarrollado en CITA-alzhéimer, ExerCita. Hasta el momento se han elaborado más de 1000 ejercicios estructurados por sesiones de diferentes niveles de dificultad.

El objetivo que persigue este proyecto es innovar en el proceso de adaptación de un programa de actividades dirigidas a estimular la cognición mediante un sistema de clasificación y asignación del material, adecuado a cada persona, en función de su edad, nivel educativo, ocupación, actividad intelectual previa, y presencia de quejas cognitivas. Como objetivos secundarios se analizará la adherencia y la usabilidad del programa.

La presente iniciativa está destinada a las personas voluntarias que conforman el capital social CITA con las que se viene cooperando a través de varios proyectos durante la última década. No obstante, en una siguiente fase, Fundación CITA-alzhéimer Fundazioa pretende llegar a la mayoría de las personas mayores de 60 años del territorio. Entre las entidades destinatarias que se podrían beneficiar del programa se encuentran las asociaciones de jubilados y otros colectivos, y organismos del ámbito socio-sanitario.

Por otro lado, hemos identificado una clara sinergia con el proyecto “Intervenciones innovadoras para el mantenimiento de la funcionalidad y la prevención de la dependencia desde la Unidad para la Valoración y el Apoyo a la Funcionalidad de las personas mayores AGASE (Adinduen Gaitasuna Sustatzeko Unitatea)” presentado por IIS Biodonostia que, de sernos concedida la financiación, exploraríamos con el fin de concretar una colaboración entre ambos proyectos en los términos más adecuados al desarrollo de ambas propuestas.

Informazio gehiago

GoiOsasunLab

El objeto principal de este proyecto es diseñar un modelo de gestión sociosanitaria preventiva escalable y replicable a todo tipo de municipios de Gipuzkoa, pero a la vez adaptable a las características particulares de cada municipio y ejecutar un piloto que permita alargar el tiempo de autonomía y calidad de vida de las personas mayores pre-frágiles o frágiles leves (>70 años) del Goierri.


Para que el proyecto llegue a buen término y poder así proponer, desde la experiencia, un recurso complementario sociosanitario que permita mejorar la calidad de vida de las personas mayores de todo tipo de municipios es vital la involucración de los agentes del consorcio, solo de esta forma se conseguirá una propuesta que logre ahorrar recursos públicos destinados a asistencias de cronicidades o emergencias.

El proyecto se trata de un servicio privado que las familias acceden a través de ayudas de prestaciones económicos, tanto en entorno familiar como atención profesional. Acceder a los servicios de UBIKARE es muy fácil, las familias llaman, se acuerda una visita a casa y los médicos y enfermeras de UBIKARE realizan un diagnóstico integral de la persona, de forma gratuita. En esa visita y de manera inmediata, se diseña una solución consensuada con la familia que priorice la mejora de la calidad de vida de la persona, teniendo en cuenta, tanto resultados técnicos del diagnóstico como la autopercepción de la persona mayor.

El servicio de UBIKARE es modular. Se consensua con las familias la palanca de cambio que consigue mantener la funcionalidad y mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Quién necesita un apoyo integral en el hogar? Personas que sienten las siguientes necesidades:

• Seguir viviendo en el hogar a pesar de su enfermedad crónica o post-operatorio: Gestión,
intervención, educación para la salud y monitorización presencial de las necesidades sanitarias detectadas en la persona. Se pone foco en la causa, para que después tenga lugar un aprendizaje por parte de la persona/familiares y así prevenir su aparición.

• Afrontar la fragilidad física y mejorar la autonomía para seguir viviendo en el hogar: Un
programa de fuerza, equilibrio y resistencia personalizado para cada persona logra beneficios enormes y reduce los problemas relacionados con la edad y modelo de vida.

• Demencia y Alzheimer en el hogar: Los profesionales en neuropsicología diseñan un plan
personalizado basado en estimulación cognitiva y psicomotriz que acompañado de rutinas
personales permita a los pacientes continuar con las actividades básicas de la vida diaria de
forma integrada ralentizan la evolución de la enfermedad y sus efectos, en casa.

Como las personas van evolucionando el plan de intervención consensuado también, se adapta una media de 4 veces al año, modificando la intensidad así como el tipo de intervención según la prioridad del momento. Eso hace que cada intervención planificada y llevada a cabo consiga resultados máximos alcanzables en cuanto a la mejora de calidad de vida.

Informazio gehiago

Grandes Vecinos

El concepto de soledad, tanto social como emocional, se utiliza como indicador de la calidad de la vida de las personas mayores. Adinkide busca apoyar a las personas mayores para que puedan atenuar sus sentimientos de soledad mediante el fortalecimiento de sus redes sociales de apoyo contribuyendo a mejorar su bienestar, así como su estado anímico y de salud.

Por ello, la entidad decidió en 2015 poner en marcha el proyecto Grandes Vecinos, con el objetivo principal de prevenir la soledad y el aislamiento de las personas mayores a través de la puesta en contacto con vecinos/as de su mismo barrio, con los que puedan compartir actividades cotidianas e intercambiar apoyo en momentos puntuales.

Este proyecto, inspirado en las redes sociales y que se articula a través de una página web
(grandesvecinos.org), es una forma innovadora de tejer redes sociales y de posicionar a las personas mayores en el corazón del barrio. De manera muy sencilla, permite poner en relación personas que viven cerca y que, con acciones muy simples, pueden ayudar a paliar la soledad de las personas mayores del barrio y mejorar su calidad de vida.

El proyecto está inspirado en la iniciativa francesa “Voisin-Age” de la organización internacional Les petits frères des Pauvres, la cual colabora con Adinkide (Grandes Amigos) en su implementación en España.

El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas mayores del barrio poniendo en contacto a las personas que viven cerca.

 1. Recrear en torno y con las personas mayores la solidaridad vecinal y favorecer un clima de ayuda mutua en un espíritu de respeto y libertad.
   
 2. Participar en la lucha contra la soledad de las personas mayores de un barrio mediante relaciones sencillas que favorezcan los encuentros entre generaciones.
   
 3. Desarrollar una página web que sirva como herramienta organizativa para los participantes del proyecto inscritos en un mismo barrio. Se tratará de una plataforma privada que cumpla con todos los requisitos para garantizar el respeto de los derechos de sus usuarios, que vengan amparados por la legislación en materia de protección de datos personales vigente.
   
 4. Desarrollar una página web que sirva como herramienta organizativa para los participantes del proyecto inscritos en un mismo barrio. Se tratará de una plataforma privada que cumpla con todos los requisitos para garantizar el respeto de los derechos de sus usuarios, que vengan amparados por la legislación en materia de protección de datos personales vigente.

Informazio gehiago

Guneak-Hogar Digital

El proyecto GUNEAK-HOGAR DIGITAL es un estudio de vigilancia tecnológica y social que tiene por objeto determinar las posibilidades de las tecnologías de edificación, domóticas, de sanidad, de servicios a la salud, asistenciales y del hogar digital para satisfacer las necesidades de las personas mayores.

Realizar un estudio de las tecnologías del Hogar Digital y cuales de ellas constituyen la base para el desarrollo de soluciones que ofrezcan a las personas mayores la posibilidad de continuar viviendo en sus hogares de forma autónoma, mejorando su calidad de vida gracias a la provisión de seguridad, confort, cuidados asistenciales, y de ocio y entretenimiento.
Establecer y estudiar servicios tecnológicos atractivos, de funcionalidad bien conocida, que sean capaces de despertar el interés de las personas mayores, transmitiendo en todo momento al usuario sus beneficios.


Estudiar soluciones comerciales integradas, que ofrezcan una solución completa al conjunto de necesidades de los mayores que han sido planteadas, caracterizando y clasificando cuales son los productos que consiguen int Se trata por tanto de integrar la gestión de dispositivos, programar acciones e interactuar de forma amigable con el sistema, de modo que se pueda controlar de forma sencilla el entorno donde se desenvuelve la persona e integrar las necesidades de seguridad, confort, salud y de ocio y entretenimiento.


Establecer una Red de Trabajo Colaborativa entre diferentes centros de Formación Profesional de Gipuzkoa y Tknika (Centro de Investigación e Innovación Aplicada para la Formación Profesional) que incluya al alumnado y profesorado de distintas familias profesionales donde cada una de ellas, desde sus disciplinas tanto tecnológicas como sociales pueda incorpora y aportar sus conocimientos en el desarrollo del estudio de Hogar Digital. Para ello, los alumnos y alumnas de las familias profesionales industriales, sanidad, servicios culturales y a la comunidad, etc, realizarán prácticas en el transcurso del proyecto, intercambiando conocimientos de forma multidisciplinar. 

Estudiar la escalabilidad del Hogar Digital, que ofrezca servicios específicamente orientados a satisfacer las necesidades de las personas mayores, a través del desarrollo de una solución integral que dé respuesta a las mismas. 

Especificar y detallar las necesidades de formación de las personas que trabajarán en el Hogar Digital, tanto necesidades de formación de base tecnológico como de atención.

En la primera parte del proyecto se realizará un análisis de la situación actual de las personas mayores, es decir, de sus características sociodemográficas, culturales, formas de convivencia y actividades de interés. Este análisis sirve para determinar cuáles son las necesidades reales que tienen las personas mayores. Estas necesidades se han estructurado en cuatro grandes tipos:

• Necesidades de seguridad.
• Necesidades de movilidad y confort.
• Necesidades asistenciales y de salud.
• Necesidades de ocio y entretenimiento.

Se consideran así la domótica, las tecnologías de seguridad, de confort, de ocio y de comunicaciones, dando especial importancia también a los servicios integrales, así como culturales y a la comunidad que afectan a la salud de las personas.

Informazio gehiago

HAUSKOR

La Fundación Hurkoa se propone implantar y desarrollar el programa de atención a personas mayores en situación de fragilidad a través de la puesta en marcha de experiencias piloto con la colaboración de ikei y de la asociación lahar.

Más concretamente, el objetivo general del proyecto de la Fundación Hurkoa puede desglosarse en los siguientes subobjetivos:

 

 1. Diseño del plan de trabajo para la implantación del Modelo de atención a la fragilidad de la Fundación Hurkoa: el proyecto se va a llevar a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Hurkoa, la consultora IKEI y la asociación LAHAR. Desde el inicio se realizará una planificación del proceso de implantación (responsabilidades, tiempos,...) y se diseñará el plan de seguimiento y evaluación del Programa y el plan de sensibilización y comunicación del mismo.
   
 2. Intervención comunitaria a través de la creación de una red de colaboración para la atención a la fragilidad: se tratará de crear una red de agentes que permita prevenir situaciones de fragilidad entre las personas mayores y detectar de manera precoz las situaciones ya existentes. Para ello, se propone crear en los municipios objeto de intervención un mapa de agentes, conocer y sensibilizar a los agentes y concretar el modelo de relación a mantener con los mismos. El fin último será la creación y dinamización de una red de colaboración local.
   
 3. Intervención individual con población en situación de fragilidad: se tratará de intervenir con las personas mayores identificadas en situación de fragilidad de varios municipios de Gipuzkoa (Arrasate, Azkoitia y Pasaia). Se tratará de profundizar en conocer en profundidad la situación de fragilidad de las personas y diseñar un plan de intervención con la colaboración de los Servicios Sociales municipales. Una vez definido el Plan, se llevará a cabo la intervención individual por los agentes definidos.
   
 4. Evaluación y seguimiento del modelo de atención: se trata de realizar una evaluación integral del programa y del modelo de atención a la fragilidad. Para ello, se realizará un seguimiento de los indicadores de realización y de impacto, se formalizará una evaluación de la intervención comunitaria y de la intervención individual llevada a cabo, prestando especial atención a la incorporación de la perspectiva de la población usuaria del programa y a los indicadores de impacto.
   
 5. Sensibilización y comunicación sobre la fragilidad: finalmente el proyecto tratará de tener un impacto mayor que el generado en las personas atendidas por el programa de fragilidad. Es por ello, que se definirá desde el inicio in plan de sensibilización y comunicación dirigido a toda la comunidad en materia de fragilidad.

Vireel

El proyecto VIREEL analizará los efectos del uso de la realidad virtual en conjunto con las terapias tradicionales dirigidas al envejecimiento activo. Los efectos se analizarán a través de una investigación científica que se realizará a través de la colaboración de Oroi Wellbeing (empresa especializada en creación de contenidos de VR para la tercera edad) y Caser Residencial (una de las mayores empresas de gestión de residencias de tercera edad), comparando los efectos de la introducción de esta tecnología en las terapias. Esto permitirá a Oroi validar los productos y contenidos creados de cara a la comunidad de terapeutas y a Caser Residencial ofrecer un producto novedoso y diferencial con respecto a sus competidores.

Para ello, durante el presente proyecto se van a realizar investigaciones que permitan demostrar y cuantificar los beneficios de la introducción de la VR en las terapias tradicionales. Asimismo, se estudiarán cuáles son las características de las Proyecto: VIREEL

 • Residencias: centros en los cuales los usuarios están internos las 24 horas del día, donde el centro se hace responsable del cuidado integral de la persona mayor. Las plazas, dependiendo de su financiación, suelen ser públicas o privadas.
 • Centros de día: centros en los cuales las personas mayores son cuidadas y realizan las mismas actividades de terapia ocupacional que las internas en residencias. Las plazas, dependiendo de su financiación, suelen ser públicas o privadas. En estos casos, los usuarios vuelven a dormir a sus hogares.
 • Teleasistencia: empresas de servicios de asistencia ofrecidos de manera remota (sistemas para evitar caídas, etc.). Estas empresas ofrecen el servicio a los ayuntamientos, que son quienes pagan por el servicio.

Objetivo del estudio: El objetivo del estudio es examinar la eficacia y el engagement de la rehabilitación cognitiva a través de la aplicación Oroi Cognitive mediante las gafas de Realidad Virtual en pacientes con un grado en la escala de deterioro global (también conocida por sus siglas en inglés, GDS) de 3 a 5.

La hipótesis establecida plantea que, tras la rehabilitación cognitiva realizada, el rendimiento cognitivo resultará mejor en el grupo experimental que en el grupo control, así como el engagement.

 

Informazio gehiago

Zaindari

El proyecto ZAINDARI persigue incorporar y validar en la Residencia San Ignacio y Hermano
Garate la innovadora tecnología basada en Visión Artificial para la detección y monitorización
de eventos de los residentes, y expresamente desarrollada por la start-up italiana TeiaCare para su uso en residencias. Concretamente, los eventos que se van a detectar y registrar con su correspondiente marca de tiempo son:

 1. Cambios posturales de personas encamadas
 2. Incorporaciones de la cama
 3. Caídas en la habitación
 4. Eventos anómalos como por ejemplo salidas de la habitación o estancias prolongadas en baño en horario nocturno.


ZAINDARI propone la realización de un estudio de pilotaje y validación para comprobar la
efectividad del producto TeiaCare. La validación a acometer en ZAINDARI cubre la medición de la eficacia y efectividad del producto TeiaCare a nivel
i) técnico
ii) asistencial
iii) económico
iv) así como la aceptación y satisfacción del mismo por parte del mismo por parte de los
residentes y del personal de la residencia.


El pilotaje se llevará en las instalaciones de la Residencia San Ignacio y Hermano Garate sobre una población de 50 residentes aproximadamente, de los cuales 25 formarán el grupo de intervención y otros 25 el grupo de control. Para el diseño, captura y análisis de los resultados de la validación se contará con la subcontratación del centro tecnológico Vicomtech, especializado en el desarrollo, validación y transferencia al mercado de tecnología innovadora.

El objetivo último que persigue ZAINDARI es contrastar y cuantificar la coste-eficacia real del
producto TeiaCare y desarrollar las pautas organizativas necesarias para usar correctamente
esta tecnología tanto en la Residencia San Ignacio y Hermano Garate como en otras residencias interesadas.

Informazio gehiago

1 milloi euro
proiektuetarako

15 proiektu onuradun

6 erronkei
erantzuten diete

“Zahartze osasungarriaren, sistema soziosanitarioaren bikaintasunaren eta industriaren lehiakortasunaren esparruan eragina duten I+G+b jarduerak babesten ditugu”

RAKEL SAN SEBASTIAN
Adinberri Fundazioko zuzendaria