“Ekosistema aktiboa dugu, eta Adinberrik, balio-proposamen berriak bultzatzeko asmoarekin, berrikuntza katalizatzen eta eragileak lotzen ditu”

RAKEL SAN SEBASTIAN
Adinberri Fundazioko zuzendaria

200 erakunde

31 proiektu

Deialdia

Zahartzaro osasungarriaren esparruan eragina izan dezaketen I+G+B jarduerak babestea, sistema soziosanitarioaren bikaintasuna lortzea, eta alor horretako industriaren lehiakortasuna sustatzea. Eta horretarako, arreta emateko modu berriak sustatzera bideratutako jarduketa esparru berriak identifikatu, diseinatu eta garatu behar dira, herritarren bizi-kalitatea eta asistentzia eta osasun sistema hobetzeko, eta adinekoentzako arreta sozial eta soziosanitarioaren ereduaren bikaintasuna eta jasangarritasuna lortzen laguntzeko.

 • Gipuzkoan dauden enpresak eta elkarte enpresarialak.
 • Gipuzkoan dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko erakundeak.
 • Unibertsitatez kanpoko hezkuntza sistemako ikastetxeen sareko entitateak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren funts publikoen bidez finantziatutakoak eta entitate horien eta unibertsitateen interesak ordezkatzen dituzten taldeak eta elkarteak. Entitateek Gipuzkoan eduki behar dute bere egoitza.
 • Gizarte-ekintzaren hirugarren sektoreko irabazi asmorik gabeko entitate, fundazio eta elkarteak,
 • Gipuzkoan kokatuta daudenak, eta helburutzat dutenak zahartzearen alorreko sare sozioasistentzialean eta/edo soziosanitarioan lan egitea. Gipuzkoan kokatutako garapeneko eskualdeko agentziak.

Diruz lagundu daitezke jarduera hauek:

 • Ikerketa industrialeko proiektuak eta garapen esperimentala.
 • Berrikuntza proiektuak.
 • Prozesu eta antolaketako berrikuntza proiektuak.
 • Bizitza-luzerarako etxea
 • Arreta eta zaintzak
 • Bizitza-luzerarako ingurua
 • Zahartze balioduna
 • Zahartze aktiboa
 • Zahartze osasungarria

Proiektu batek diru laguntza jaso ahal izateko, gutxienez 40.000 euroko aurrekontu osoa aurkeztu behar da.

Berrikuntza proiektuen kasuan, enpresa ertain eta txikiak bakarrik izango dira onuradun.

Prozesu eta antolaketako berrikuntza proiektuen kasuan, enpresa haindiak onuradun izango dira soilik baldin eta enpresa txiki eta ertainekin (ETE) elkarlanean aritzen badira, eta ETE horiek diruz lagungarri diren kostuen %30a ordaintzen badute.

Diruz lagungarriak izango dira erakunde eskatzaileak aurkezten duen aurrekontu banakatu eta xehatuan jasotako kostuak, jardueraren garapenari zalantzarik gabe lotuta daudenean (ikus diruz lagungarriak diren kostuak 8.oinarrian).

Ikerketa industrialaren proiektuetan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %50.

Garapen esperimentaleko proiektuetan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %25.

Berrikuntza proiektuetan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %50.

Prozesu eta antolaketako berrikuntza proiektuei dagokienez, enpresa handien kasuan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %15, eta enpresa txiki eta ertainen kasuan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %50.

Lehiaketa bidezkoa, deialdi eta hautapen prozedura bakar baten bitartez.

Las presentes subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales hasta el máximo previsto en la normativa del Reglamento General de exención por categorías n.º 651/2014.

Eskaerak aurkezteko epea: 2019ko uztailaren 2tik abuztuaren 9ra goizeko 12:00etan. J

arduerak hasteko epea: dirulaguntza eskatu ondoren hasiko dira, urte naturalaren barruan.

Proiektuen exekuzio data: 2020ko urriaren 2a

Proiektuak justifikatzeko data: 2020ko azaroaren 5a

EMAN BEHARREKO URRATSAK

Adinberrik eskaintzen duen laguntza-deialdira aurkeztu ahal izateko, urrats hauek jarraitu beharko dituzu.

 1. Proiektua deskribatzeko memoria bat egitea.
 2. Dokumentazio gehigarria: zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak eta/edo enpresa laguntzaileenak betetzen dituztela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak.
 3. Eskabidearen dokumentazioa aplikazioan erregistratzea.
 4. Dokumentazio guztia erregistratzea. Zalantzarik izanez gero, jarri harremanetan Adinberri Fundazioarekin:

Amaierako justifikazioa

IKERKETA

Informazioa

Dokumentua

Pisua

 

Proiektuen amaiera zuritzeko prozedura

228KB

Entitateen betebeharrak

155KB

Dokumentuetan eta publizitatean erabili beharreko logoak ( Departamentua)

222KB

Dokumentazioa

Dokumentua

Pisua

 

1 eranskina-Egitasmoaren amaiera adierazpena(eus)

41KB

2. eranskina-Kostuen adierazpena

40KB

3. eranskina-BEZ adierazpena

38KB

4. eranskina-Bestelako laguntzak adierazpena

36KB

5. eranskina-Enpresaren ardurapeko adierazpena

40KB

6. eranskina-Barne pertsonalaren orduen adierazpena

40KB

6.1.eranskina-Barne pertsonala-Orduen txostena

16KB

6.2.eranskina-Barne pertsonala-Zereginak

13KB

7. eranskina-Kanpo pertsonalaren orduen adierazpena

43KB

7.1. eranskina-Kanpo pertsonala-Orduen txostena

16KB

7.2. eranskina-Kanpo pertsonala-Zereginak

13KB

8. eranskina- Entitate-pertsona parte-hartzaileen datuak

178KB

9. eranskina -Kostuaren zehaztapena

78KB

10. eranskina -Barne Pertsonala Kostua

36KB

11. eranskina-Alderdi teknikoak

59KB

IKERKETA ELKARLANEAN

Informazioa

Dokumentua

Pisua

 

Proiektuen amaiera zuritzeko prozedura

228KB

Entitateen betebeharrak

155KB

Dokumentuetan eta publizitatean erabili beharreko logoak ( Departamentua)

222KB

Dokumentazioa

Dokumentua

Pisua

 

1. eranskina-Egitasmoaren amaiera adierazpena

41KB

2. eranskina-Kostuen adierazpena

40KB

3. eranskina-BEZ adierazpena

38KB

4. eranskina-Bestelako laguntzak adierazpena

36KB

5. eranskina-Enpresaren ardurapeko adierazpena

40KB

6. eranskina-Barne pertsonalaren orduen adierazpena

40KB

6.1.eranskina-Barne pertsonala-Orduen txostena

16KB

6.2.eranskina-Barne pertsonala-Zereginak

13KB

7. eranskina-Kanpo pertsonalaren orduen adierazpena

43KB

7.1. eranskina-Kanpo pertsonala-Orduen txostena

16KB

7.2. eranskina-Kanpo pertsonala-Zereginak

13KB

8. eranskina- Entitate-pertsona parte-hartzaileen datuak

178KB

9. eranskina -Kostuaren zehaztapena

82KB

10. eranskina -Barne Pertsonala Kostua

36KB

11. eranskina-Alderdi teknikoak

59KB

12.eranskina-Finantzaketa plana

50KB

BERRIKUNTZA

Infomazioa

Dokumentua

Pisua

 

Proiektuen amaiera zuritzeko prozedura

228KB

Entitateen betebeharrak

155KB

Dokumentuetan eta publizitatean erabili beharreko logoak ( Departamentua)

222KB

Dokumentazioa

Dokumentua

Pisua

 

1. eranskina-Egitasmoaren amaiera adierazpena

41KB

2. eranskina-Kostuen adierazpena

38KB

3. eranskina-BEZ adierazpena

38KB

4. eranskina-Bestelako laguntzak adierazpena

36KB

5. eranskina-Enpresaren ardurapeko adierazpena

40KB

7. eranskina-Kanpo pertsonalaren orduen adierazpena

43KB

7.1. eranskina-Kanpo pertsonala-Orduen txostena

16KB

7.2. eranskina-Kanpo pertsonala-Zereginak

13KB

8. eranskina- Entitate-pertsona parte-hartzaileen datuak

178KB

9. eranskina -Kostuaren zehaztapena

52KB

11. eranskina-Alderdi teknikoak

59KB

Jarraipen txostena

Jakinarazten dizuegu 2018ko deialdian onartutako proiektuek jarraipen txosten bat osatu behar dutela 2019ko martxoaren 29a baino lehen.

Dokumentua

Pisua

 

Jarraipen txostena egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

168KB

1go ordainketa (aurrerakina) eskaera egiteko informazioa eta dokumentazioa

Informazioa

Dokumentua

Pisua

 

Hasierako txostena egiteko gida

174KB

1go ordainketa (aurrerakina) eskaera egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

219KB

Entitateen betebeharrak

155KB

Dokumentuetan eta publizitatean erabili beharreko logoak ( Departamentua)

222KB

Dokumentazioa

Dokumentua

Pisua

 

Proiektuaren abiatzearen adierazpena

45KB

Bestelako laguntzen adierazpena

42KB

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioa

Informazioa

Dokumentua

Pisua

 

Programaren laburpen fitxa

114KB

Araudi erregulatzailea eta deialdia

96KB

Eskaeraren txostena osatzeko gida

175KB

Eskaera egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

177KB

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi

Dokumentua

Pisua

 

Urteko eskaera administratiboa

1,4MB

Ardurapeko adierazpena

584KB

Enpresa mota adierazpena

50KB

Partaideen eta kostuen zehaztapena (Ikerketa industriala eta garapen esperimentala)

68KB

Partaideen eta kostuen zehaztapena (Berrikuntza)

39KB

Partaideen eta kostuen zehaztapena (Prozesu eta antolaketako berrikuntza)

62KB

Proiektua elkarlanean aurkezten denean:

Dokumentua

Pisua

 

Urteko eskaera administratiboa

1,4MB

Partaideen eta kostuen zehaztapena (Ikerketa industriala eta garapen esperimentala)

68KB

Partaideen eta kostuen zehaztapena (Berrikuntza)

39KB

Partaideen eta kostuen zehaztapena (Prozesu eta antolaketako berrikuntza)

62KB

Proiektuak aurkezteko akordioaren baldintzak

380KB

Ardurapeko adierazpena (Taldeko enpresa guztiek bete behar dute)

584KB

Enpresa mota adierazpena (Taldeko enpresa guztiek bete behar dute)

50KB