“Ekosistema aktiboa dugu, eta Adinberrik, balio-proposamen berriak bultzatzeko asmoarekin, berrikuntza katalizatzen eta eragileak lotzen ditu”

RAKEL SAN SEBASTIAN
Adinberri Fundazioko zuzendaria

200 erakunde

31 proiektu

Deialdia

Zahartzaro osasungarriaren esparruan eragina izan dezaketen I+G+B jarduerak babestea, sistema soziosanitarioaren bikaintasuna lortzea, eta alor horretako industriaren lehiakortasuna sustatzea. Eta horretarako, arreta emateko modu berriak sustatzera bideratutako jarduketa esparru berriak identifikatu, diseinatu eta garatu behar dira, herritarren bizi-kalitatea eta asistentzia eta osasun sistema hobetzeko, eta adinekoentzako arreta sozial eta soziosanitarioaren ereduaren bikaintasuna eta jasangarritasuna lortzen laguntzeko.

 • Gipuzkoan dauden enpresak eta elkarte enpresarialak.
 • Gipuzkoan dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko erakundeak.
 • Unibertsitatez kanpoko hezkuntza sistemako ikastetxeen sareko entitateak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren funts publikoen bidez finantziatutakoak eta entitate horien eta unibertsitateen interesak ordezkatzen dituzten taldeak eta elkarteak. Entitateek Gipuzkoan eduki behar dute bere egoitza.
 • Gizarte-ekintzaren hirugarren sektoreko irabazi asmorik gabeko entitate, fundazio eta elkarteak,
 • Gipuzkoan kokatuta daudenak, eta helburutzat dutenak zahartzearen alorreko sare sozioasistentzialean eta/edo soziosanitarioan lan egitea. Gipuzkoan kokatutako garapeneko eskualdeko agentziak.

Diruz lagundu daitezke jarduera hauek:

 • Ikerketa industrialeko proiektuak eta garapen esperimentala.
 • Berrikuntza proiektuak.
 • Prozesu eta antolaketako berrikuntza proiektuak.
 • Bizitza-luzerarako etxea
 • Arreta eta zaintzak
 • Bizitza-luzerarako ingurua
 • Zahartze balioduna
 • Zahartze aktiboa
 • Zahartze osasungarria

Proiektu batek diru laguntza jaso ahal izateko, gutxienez 40.000 euroko aurrekontu osoa aurkeztu behar da.

Berrikuntza proiektuen kasuan, enpresa ertain eta txikiak bakarrik izango dira onuradun.

Prozesu eta antolaketako berrikuntza proiektuen kasuan, enpresa haindiak onuradun izango dira soilik baldin eta enpresa txiki eta ertainekin (ETE) elkarlanean aritzen badira, eta ETE horiek diruz lagungarri diren kostuen %30a ordaintzen badute.

Diruz lagungarriak izango dira erakunde eskatzaileak aurkezten duen aurrekontu banakatu eta xehatuan jasotako kostuak, jardueraren garapenari zalantzarik gabe lotuta daudenean (ikus diruz lagungarriak diren kostuak 8.oinarrian).

Ikerketa industrialaren proiektuetan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %50.

Garapen esperimentaleko proiektuetan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %25.

Berrikuntza proiektuetan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %50.

Prozesu eta antolaketako berrikuntza proiektuei dagokienez, enpresa handien kasuan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %15, eta enpresa txiki eta ertainen kasuan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %50.

Lehiaketa bidezkoa, deialdi eta hautapen prozedura bakar baten bitartez.

Las presentes subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales hasta el máximo previsto en la normativa del Reglamento General de exención por categorías n.º 651/2014.

Eskaerak aurkezteko epea: 2019ko uztailaren 2tik abuztuaren 9ra goizeko 12:00etan. J

arduerak hasteko epea: dirulaguntza eskatu ondoren hasiko dira, urte naturalaren barruan.

Proiektuen exekuzio data: 2020ko urriaren 2a

Proiektuak justifikatzeko data: 2020ko azaroaren 5a

EMAN BEHARREKO URRATSAK

Adinberrik eskaintzen duen laguntza-deialdira aurkeztu ahal izateko, urrats hauek jarraitu beharko dituzu.

 1. Proiektua deskribatzeko memoria bat egitea.
 2. Documentación adiciónal: Certificados actualizados, en vigor, que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y/o sus empresas colaboradoras.
 3. Acceder al aplicativo para registrar la documentación de la solicitud.
 4. Registrar toda la documentación. Ante cualquier duda, ponte en contacto con la Fundación Adinberri:

Dokumentazioa

Dokumentua

Pisua

 

Ardurapeneko adierazpena

304KB

Ardurapeneko adierazpena (Taldeko enpresa guztiek bete behar dute)

304KB

Desglose participantes y costes (Proyectos de innovación)

40KB

Elkarkidetzan oinarritutako proiektuetarako itun eredua

172KB

Enpresa mota adierazpena

577KB

Enpresa mota adierazpena (Taldeko enpresa guztiek bete behar dute)

577KB

Ordezkaritza eredua

69KB

Partaideen eta kostuen zehaztapena (Ikerketa industriala eta garapen esperimentala)

70KB

Partaideen eta kostuen zehaztapena (Prozesu eta antolaketako berrikuntza)

64KB

Proiektuak aurkezteko akordioaren baldintzak

668KB

Urteko eskaera administratiboa

364KB