Ebaluazio txosten honetan 2019ko deialdian onartutako ADINBERRI proiektuek egindako jarduerei buruzko dokumentuak eta informazioa daude. Ebaluazio prozesua hiru fasetan oinarritutako jarraipen metodologia batean egituratu da.

  • Lehenengo fasean, proiektuen gauzatze maila ebaluatu da eta COVID-19 pandemiaren kontingentziei aurre egiteko kontingentzia planak egituratu dira.
  • Bigarren fasean, proiektuek lortutako emaitzak ebaluatu dira (kontigentzia planetan planteatutako helburuekiko egokitasun maila).
  • Hirugarren fasean, komunikazioak proiektuen emaitzetan duen inpaktua ebaluatu da eta horren berri eman da. Ondorioak eta ikasitako lezioak atera dira.