Helburuak:

  1. Arretarako ekosistema integratu bat antolatzen laguntzea
  2. Eragile publikoak eta pribatuak lotzen dituen elementua izatea
  3. Pasaiako erreferentzia-zentroa lurraldearentzako elementu berezi eta katalizatzaile bihurtzea
  4. Zahartzearen inguruko ekonomiaren lehiakortasuna hobetzea

Asmo komuna

Interes-talde nagusien egoerak eta beharrak helburu komun baten inguruan antolatzea

 

Adinekoen bizi-aldi osoa, aktiboa eta osasungarria luzatzea, eta hauskortasuna eta mendekotasuna atzeratzea

Irabazi hirukoitza

 
 
 

Herritarren osasuna eta bizi-kalitatea hobetzea

Sistema soziosanitario bikaina eta jasangarria ziurtatzea

Ekonomia lehiakorra bultzatzea

EKOSISTEMA zabal, errotu eta aktibo baten bidez

Gizartea

Agente soziosanitarioak

Hirugarren sektorea

I+G+b eragileak

Akademia eta formakuntza

Administrazio publikoak

Enpresak eta enpresa-elkarteak

“Lurraldean eta eragile guztien artean dauden indarguneak, gaitasunak, aktiboak eta baliabideak aprobetxatu behar ditugu”

RAKEL SAN SEBASTIAN
Adinberri Fundazioaren zuzendaria