Aukera-esparruak prozesu ireki eta kolaboratibo sakon baten bidez definitu dira:

 1. Bizitza-luzerako etxea
 2. Bizitza-luzerako ingurunea
 3. Zaintza eta arreta
 4. Baliozko zahartzea ingurunea
 5. Zahartze aktiboa
 6. Zahartze osasuntsua

Bizitza-luzerako etxea

Adineko pertsona gehiagok etxeko bizitza luzatzea lortzea, hurbilketa, egokitzapen eta zerbitzu berrien bidez.

 • Etxebizitza egokitua
 • Domotika adimenduna
 • Bizikidetza-eredu berriak
 • Zerbitzu aurreratuak etxean
 • Gainbegiratzea, segurtasuna

Bizitza-luzerako ingurunea

Espazio eta ingurune publikoak sortzen laguntzea, eragin positiboa izan dezaten adineko pertsonek espazio horietan garatuko dituzten jardueren efizientzian eta efikazian, hirietan zein landa-eremuetan.

 • Garraio egokitua
 • Azken miliako irisgarritasuna
 • Ingurune atsegina
 • "Mikro" logistika
 • Mugikortasuna eta orientazioa

Zaintza eta arreta

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonei ematen zaizkien zaintza eta arreta zerbitzuetan berrikuntzak egitea.

 • Eguneroko bizitzaren kudeaketa
 • Osasuna eta laguntza etxean
 • Prebentzioa eta ohitura osasungarriak
 • Laguntza teknikoak
 • Birgaitzea
 • Diagnostiko-sistemak
 • Formakuntza eta entrenamendua
 • Arreta-ereduak

Baliozko zahartzea

Adineko pertsonen parte-hartzea eta horiek balioan jarriko dituzten ekimenak bultzatzea.

 • Okupazioaren kudeaketa eta gizartearen partaidetza
 • Ikaskuntza-sistemak
 • Lanerako euskarri-sistemak

Zahartze aktiboa

Zahartze aktiboa eta produktu eta zerbitzu berrien sorrera sustatzen duen lurralde erakargarri baten garapena bultzatzea.

 • Turismo egokitua
 • Edukien kudeaketa
 • Entrenamendu fisikoa eta kognitiboa
 • Sare sozialak

Zahartze osasuntsua

Lurraldearen potentziala aprobetxatzea elikaduraren arloan eta berrikuntza ekimenaren helburuetara bideratzea.

 • Elikagai funtzionalak
 • Elikagai osasungarriak
 • Nutrizio-programak
 • Online zerbitzu egokituak
 • Gastronomia eta turismo digitala