Nor Etxean

NOR-ETXEAN proiektua garapen esperimentaleko proiektu bat da, etxez etxeko zaintzen sektoreko kontratazioan eta gaikuntzan laguntzeko zerbitzu pribatu profesional baten ingurukoa, beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin koordinatuko dena eta soluzio teknologiko batean oinarrituko dena. Proiektuak erreferentea izan nahi du kalitateko zaintzak (pertsonalizatuak, profesionalak eta gizatiarrak) bermatzeko, lan baldintza duinekin, gaitasun berrietako trebakuntza sustatuta eta mendeko pertsonen zaintzen zerbitzuen kalitatea hobetuta.

NOR-ETXEAN proiektuak mendeko pertsonen zaintzak Gipuzkoaren gizarte eta ekonomia garapenerako aukera bihurtzeko erronkari aurre egiten dio. Honela, proiektuaren helburu orokorra da etxez etxeko zaintzen sektoreko kontratazioan eta gaikuntzan laguntzen duen zerbitzu pribatu profesional bat garatzea, kalitateko zaintzen arloan erreferentea dena, lan baldintza duinekin eta zerikusia duten beste eragile batzuekin sarean lan eginda.

Garatuko den zerbitzua enpleguarekin, bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonen laneratzearekin, prestakuntzarekin eta mendekotasunarekin lotutako hobekuntzen eta emaitzen ingurukoa da.

ENPLEGUA: lan eskaintza eta eskaria zaintzen eta arretaren arloan integratu nahi dira eta ezkutuko ekonomiatik eta lan prekarietatetik kanpo dauden enplegu profesionalizatuak sustatu nahi dira.

BAZTERKERIA EGOERAN EDO ARRISKUAN DAUDEN PERTSONEN LANERATZEA: enplegu bilaketan/hobekuntzan lagundu nahi du. Sarritan, pertsona hauek emakume migratzaileak izaten dira, desberdinkeria eta zaurgarritasun egoeran daudenak, lanarekin/lan jardunaldiarekin/soldatarekin/kontratuarekin lotutako arazoak dituztenak, behar ekonomikoak estaltzeko zailtasunekin eta integraziorik ezaren sentipenarekin…

PRESTAKUNTZA: langileak familien eta/edo sektoreko enpresen eskariaren arabera gaitu nahi dira, zaintzaren eta/edo norbere zaintzaren gaitasunak hobetze aldera.

MENDEKOTASUNA: mendeko pertsonen zaintza beharrak estali nahi dira, kalitate bermearekin, ondorioz pertsona hauen etxeko bizitza hobetu eta luzatuta.

NOR-ETXEAN, erraz eskalatu daitekeen zerbitzua izanda, erreferentzia puntu bihur daiteke profesionalen aldetiko kalitate handiko zerbitzuak bilatzen dituztenentzat.

Informazio gehiago