Hauskor

Hurkoa Fundazioak hauskortasun-egoeran dauden adinekoei arreta emateko programa ezarri eta garatu nahi du, IKEIren eta LAHAR elkartearen lankidetzarekin esperientzia pilotuak abian jarriz.

 

Zehazkiago, hurkoa Fundazioaren proiektuaren helburu orokorra azpihelburu hauetan banakatu daiteke:

 

1.    Hurkoa Fundazioaren hauskortasunari arreta emateko eredua ezartzeko lan-plana diseinatzea: Hurkoa Fundazioaren, IKEI aholkularitza-enpresaren eta LAHAR elkartearen lankidetzari esker gauzatuko da proiektua. Hasieratik, ezarpen-prozesuaren plangintza egingo da (erantzukizunak, denborak...), eta programaren jarraipen- eta ebaluazio-plana eta sentsibilizazio- eta komunikazio-plana diseinatuko dira. 

2. Erkidegoaren esku-hartzea hauskortasunari arreta emateko lankidetza-sare bat sortuz: eragileen sare bat sortzen saiatuko da, adinekoen arteko hauskortasun-egoerei aurrea hartzeko eta lehendik dauden egoerak garaiz detektatzeko. Horretarako, esku-hartzearen xede diren udalerrietan eragileen mapa bat sortzea proposatzen da, eragileak ezagutzea eta sentsibilizatzea, eta haiekin izan beharreko harreman-eredua zehaztea. Azken helburua tokiko lankidetza-sare bat sortzea eta dinamizatzea izango da.

3. Banakako esku-hartzea hauskortasun-egoeran dauden biztanleekin: Gipuzkoako zenbait udalerritan (Arrasate, Azkoitia eta Pasaia) hauskortasun-egoeran dauden adineko pertsonekin esku hartzen saiatuko gara. Pertsonen hauskortasun-egoera sakonki ezagutzen sakonduko da, eta esku hartzeko plan bat diseinatuko da, udaleko gizarte-zerbitzuen laguntzarekin. Plana zehaztu ondoren, zehaztutako eragileek banaka esku hartuko dute.

4. Arreta-ereduaren ebaluazioa eta jarraipena: programaren eta hauskortasunaren arreta-ereduaren ebaluazio integrala egitean datza. Horretarako, gauzatze- eta eragin-adierazleen jarraipena egingo da, esku-hartze komunitarioaren eta egindako esku-hartze indibidualaren ebaluazioa formalizatuko da, eta arreta berezia eskainiko zaio programaren erabiltzaileen ikuspegia eta eragin-adierazleak txertatzeari.
 

5. Hauskortasunari buruzko sentsibilizazioa eta komunikazioa: azkenik, proiektu hau hauskortasun-programak artatutako pertsonengan sortutako inpaktua baino handiagoa izaten saiatuko da. Horregatik, komunitate osoari hauskortasunaren arloan zuzendutako sentsibilizazio- eta komunikazio-planaren hasieratik definituko da.