ExerCita

Exercita Cita-Alzheimerren sortutako programa bat da, funtzio kognitibo guztiak
lantzen dituena, saio desberdinetan programatua, ariketa erakargarriekin eta
konplexutasunean aldatzen direnak parte-hartzaileen maila kognitiboetara
egokitzeko. Baina, gainera, programa propioa da, elebiduna, euskal kulturaren
berezko elementuak dituena, genero-ikuspegia zaindu duena, eta, beraz, bizi
garen gizartera eta kulturara egokitua, narriadura kognitiboaren prebentzioan
fokua ezartzen duena eta gure erakundeek markatutako ardatz estrategikoekin
bat egiten duena.


Gainera, azterlan honetan garatu eta probatuko den prozesuaren bidez,
Exercitak sistema bat izango du erabiltzaileek beren ezaugarrietara hobekien
egokitzen den programa zein den jakiteko eta jarduerak modu autonomoan
egiteko aukera izateko.


Proiektu horren garapenari esker, dementziarik gabeko pertsonei buruzko esku-
hartze kognitiboko programa bat garatzeko beharra hauteman ahal izan zen,
gure inguruneko berezitasun soziokulturalak bilduko zituena. Horrela,
narriadurari aurrea hartzeko eta Europan eta munduko beste leku batzuetan
ezartzen ari diren prebentzio-neurriekin bat etorriz lan egiteko, azken urte
honetan psikoestimulazio kognitiboko programa bat garatu da CITA-alzheimer,
Exercita-n. Orain arte, 1.000 ariketa baino gehiago egin dira, zailtasun-maila
desberdinetako saioka egituratuta.


Proiektu honen helburua kognizioa sustatzera bideratutako jarduera-programa
bat egokitzeko prozesuan berritzea da, pertsona bakoitzari egokitutako
materiala sailkatzeko eta esleitzeko sistema baten bidez, adinaren, hezkuntza-
mailaren, okupazioaren, jarduera intelektualaren eta kexa kognitiboen arabera.
Bigarren mailako helburu gisa, programaren atxikidura eta erabilgarritasuna
aztertuko dira.


Ekimen hau CITA kapital soziala osatzen duten boluntarioei zuzenduta dago,
azken hamarkadan hainbat proiekturen bidez lankidetzan aritu direnei, hain
zuzen ere. Hala ere, hurrengo fasean, CITA-Alzheimer Fundazioak lurraldeko
60 urtetik gorako pertsona gehienengana iritsi nahi du. Programaren onuradun
izan daitezkeen erakundeen artean erretiratuen elkarteak, beste kolektibo
batzuk eta gizarte eta osasun arloko erakundeak daude.


Bestalde, sinergia argia identifikatu dugu IIS Biodonostiak aurkeztutako Esku-
hartze berritzaileak funtzionaltasuna mantentzeko eta mendekotasuna
prebenitzeko AGASE (Adinduen Gaitasuna Sustatzeko Unitatea) adinekoen
Funtzionalitatea Balioesteko eta Laguntzeko Unitatetik; proiektuarekin.
Finantziazioa emango baligute, bi proiektuen arteko lankidetza bat zehaztuko
genuke, bi proiektuen garapenerako ahalik eta modu egokienean.

Informazio gehiago