Etxean prest

Gizarte-berrikuntzako proiektu bat da, eta, funtsean, "Zainketak eta arreta" ren jarduera-eremuan kokatzen da, "Adinberri Programaren" oinarrien barruan; izan ere, proiektuak gaikuntza-modu berriak garatzea dakar, etxeko zaintza partikularretan lan egiten duten pertsonek, batez ere emakumeek, migratuek eta barnekoek, duten arazo errepikari eta kezkagarriari erantzuteko, eskatutako kualifikazio ofiziala lortu ahal izateko. 

Behagiren datuen arabera (Gipuzkoako Behatoki Soziala 2017), adinekoen artean etxebizitzan egotearen tasa % 77,74 da. Migratutako pertsonek zaintzak, ezegonkortasun- eta kalteberatasun-baldintzetan ematen dira. Familia izan da, eta da oraindik ere, adinekoen zaintzaren hornitzaile nagusia, baina familia-sareak zaintzeko duen gaitasuna murriztu egin da, eta, horren ondorioz, familiek gero eta gehiago jotzen dute zaintza-zerbitzu pribatuetara mendeko senideen arretari aurre egiteko.

Kontratazio partikularren azkartasuna, estaldura handia eta malgutasuna ordutegietan eta funtzioetan, beste zaintza profesional batzuen aldean kostu txikiagoa izatea, eta beste pertsona batzuek bete nahi ez dituzten etorkinek lanpostuak okupatzea direla eta, adinekoak zaintzen dituzten etorkinen kopurua handitu egiten da, "Adinekoak zaintzen dituzten etorkinak" gizarte-fenomenoa bezala ezagutzen dena.

Emakume etorkin horien prestakuntzarik ezak, azkenean, ondorio kaltegarriak eragiten dizkie zaindutako pertsonei eta beraiei, eta, aitzitik, haien prestakuntzak onura ugari ekartzen ditu.

"PERTSONEI ARRETA SOZIOSANITARIOA ETXEAN" PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA, KALITATEZKO ZAINKETAK EMATEKO ETA PREKARIETATE- ETA KALTEBERATASUN-EGOERATIK ATERATZEKO.

Helburu orokorra:

Ete partikularretan zainketa sektorean langileen enplegagarritasuna hobetzea eta emandako zerbitzuen kalitatea handitzea, "Pertsonei arreta soziosanitarioa etxean ematea" profesionaltasun-ziurtagiria lortzea erraztuko dien trebakuntza- eta orientazio-ibilbide bat garatuz, bide ez-formalaren eta lan-esperientziaren bidez.


Helburu espezifikoak

1. Helburu espezifikoa:

Gaikuntzako prestakuntza-produktu bat garatzea, autoprestakuntzan eta talde-gaikuntzan oinarritua, kolektibo hartzailearen ezaugarri eta beharretara egokitua, eta profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko beharrezkoak diren eta kalitatezko zerbitzuak emateko beharrezkoak diren ezagutzak eskuratzea ahalbidetuko duena.

 

2. Helburu espezifikoa:

"Lanbide-gaitasunak lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzako bide ez-formalen bidez ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduretan" parte hartzeko erraztasunak ematea eskatzen den gutxieneko lan-esperientzia egiaztatu ezin dutenei.

 

3. helburu espezifikoa:

"Lanbide-gaitasunak lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzako bide ez-formalen bidez ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduretan" eskatzen diren aurreinskripzioak eta inskripzioak izapidetzea erraztea.

 

4. helburu espezifikoa:

Enplegua hobetu nahi duten hartzaileengan, tokiko garapen-agentziek eskainitako "Enplegua, orientazioa eta prestakuntza" zerbitzuetan parte hartzea sustatzea. 

Onuradunak:

 

20 pertsona izango lirateke, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi direnak eta etxeko zaintza partikularren sektorean lan egiten dutenak, batez ere barnekoak edo lanaldi zatituak dituztenak, edo aldizka lan egiten dutenak (gaur egun langabezian daude, lan partikularra aldatzen ari diren une batean, artatutako pertsonaren heriotzagatik, instituzionalizazioagatik eta abarrengatik

Informazio gehiago