null Barne Hartu

Proiektu honen helburu orokorra bazterketaren eta zahartzearen inguruko hainbat errealitateren egoeraren eta beharren diagnostikoa egitea da, genero ikuspegia kontuan hartuta. Zehazki, adineko pertsonen egoera ezagutzea da kontua, gizarte-bazterketari buruzko aldagai garrantzitsuei dagokienez, eta Gipuzkoan egoera desberdinetan baztertuta dauden pertsonak nola zahartzen diren ezagutzea. Gainera, aztertutako errealitateen beharrak identifikatuko dira eta bazterketa-prozesuetan arreta- eta laguntza-formulak identifikatzeko ekintza-proposamenak diseinatuko dira.

Helburu orokor hori honako helburu espezifiko hauetan zehaztu daiteke, aztertu beharreko biztanleria-motaren arabera:

Arrisku eta gizarte-bazterketako adineko pertsonak, genero-ikuspegia kontuan hartuta:

• Gipuzkoan bizi diren adineko pertsonen gizarte-bazterketan eragiten duten dimentsioak aztertzea.

• Gipuzkoan gizarte bazterketan egoeran dauden adinekoen erradiografia kuantitatiboa eta kualitatiboa egitea.

• Pertsona horien premiak eta arreta-eskariak aztertzea, beren  esperientzietatik abiatuta.

• Bazterketa-prozesuetan arreta- eta laguntza-formulak identifikatzea.

1. Zahartze-prozesuan dauden baztertutako pertsonak, batez ere osasun mentaleko arazoak dituztenak eta etxerik gabekoak.

2. Gipuzkoan zahartzen ari diren pertsona baztertuen egungo egoeraren erradiografia kualitatiboa egitea, haien diskurtsoak eta bizi-historia aztertuz.

•    Pertsona horien premiak eta arreta-eskariak aztertzea, beren esperientzietatik abiatuta.

• Bazterketa-prozesuetan arreta- eta laguntza-formulak identifikatzea.

 

Gipuzkoan bizi diren 55 urteko eta gehiagoko pertsona guztiak dira xede-populazioa, gizarte-bazterketako prozesuan daudenak, konstruktoaren ikuspegi multidimentsional batetik, bai eta bazterketako bizi-ibilbideak dituzten eta zahartze-prozesuan dauden pertsonak ere. Profilak, beharrak eta ekintza-proposamenak aztertzean genero-ikuspegia sartuko da.

Informazio gehiago