Barne Hartu

Proiektu honen helburu orokorra bazterketaren eta zahartzearen inguruko hainbat errealitateren egoeraren eta beharren diagnostikoa egitea da, genero ikuspegia kontuan hartuta. Zehazki, adineko pertsonen egoera ezagutzea da kontua, gizarte-bazterketari buruzko aldagai garrantzitsuei dagokienez, eta Gipuzkoan egoera desberdinetan baztertuta dauden pertsonak nola zahartzen diren ezagutzea. Gainera, aztertutako errealitateen beharrak identifikatuko dira eta bazterketa-prozesuetan arreta- eta laguntza-formulak identifikatzeko ekintza-proposamenak diseinatuko dira.

Helburu orokor hori honako helburu espezifiko hauetan zehaztu daiteke, aztertu beharreko biztanleria-motaren arabera:

Arrisku eta gizarte-bazterketako adineko pertsonak, genero-ikuspegia kontuan hartuta:

• Gipuzkoan bizi diren adineko pertsonen gizarte-bazterketan eragiten duten dimentsioak aztertzea.

• Gipuzkoan gizarte bazterketan egoeran dauden adinekoen erradiografia kuantitatiboa eta kualitatiboa egitea.

• Pertsona horien premiak eta arreta-eskariak aztertzea, beren  esperientzietatik abiatuta.

• Bazterketa-prozesuetan arreta- eta laguntza-formulak identifikatzea.

1. Zahartze-prozesuan dauden baztertutako pertsonak, batez ere osasun mentaleko arazoak dituztenak eta etxerik gabekoak.

2. Gipuzkoan zahartzen ari diren pertsona baztertuen egungo egoeraren erradiografia kualitatiboa egitea, haien diskurtsoak eta bizi-historia aztertuz.

•    Pertsona horien premiak eta arreta-eskariak aztertzea, beren esperientzietatik abiatuta.

• Bazterketa-prozesuetan arreta- eta laguntza-formulak identifikatzea.

 

Gipuzkoan bizi diren 55 urteko eta gehiagoko pertsona guztiak dira xede-populazioa, gizarte-bazterketako prozesuan daudenak, konstruktoaren ikuspegi multidimentsional batetik, bai eta bazterketako bizi-ibilbideak dituzten eta zahartze-prozesuan dauden pertsonak ere. Profilak, beharrak eta ekintza-proposamenak aztertzean genero-ikuspegia sartuko da.

Informazio gehiago